Release notes voor Adviesbox

Release notes voor Adviesbox

Release notes voor Adviesbox

In dit artikel staat een overzicht van alle release notes vanaf versie 2021.3.

Huidige versie

Versienummer: 2024.4
Releasedatum: 25 mei 2024

In deze update:
 1. Het HDN berichtenverkeer is van versie 23 naar versie 24 aangepast.
 2. Hebben we meerdere problemen opgelost.
 3. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 4. Klik hier voor een overzicht met de meest relevante wijzigingen.

Vorige versies

Update versie 2024.3

Versienummer: 2024.3
Releasedatum: 13 maart 2024

In deze update:
 1. Hebben we de werkgeversverklaring vervangen voor de nieuwe versie.
 2. Hypoboxupdate.exe ondersteunt nu ook TLS1.2.
 3. Hebben we meerdere problemen opgelost.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Klik hier voor een overzicht met de meest relevante wijzigingen.

Update versie 2024.2

Versienummer: 2024.2
Releasedatum: 29 januari 2024

In deze update:
 1. Wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd in het aanvragen van een bankgarantie bij BNP Paribas Cardif.
 2. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 3. Klik hier voor een overzicht met de meest relevante wijzigingen.

Update versie 2024.1

Versienummer: 2024.1
Releasedatum: 1 januari 2024

In deze update:
 1. De nieuwe fiscale- en sociale cijfers zijn in Adviesbox verwerkt.

Update versie 2023.9

Versienummer: 2023.9
Releasedatum: 20 december 2023

In deze update:
 1. Meerdere aanpassingen gedaan i.v.m. HDN23.1 decemberrelease.
 2. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 3. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 4. Klik hier voor een overzicht met de meest relevante wijzigingen.

Update versie 2023.8

Versienummer: 2023.8
Releasedatum: 15 november2023

In deze update:
 1. NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox.
 2. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de productenapp.
 3. De producten Syntrus Achmea Groen hypotheek en Obvion Woon Verhuurhypotheek zijn toegevoegd.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.7

Versienummer: 2023.7
Releasedatum: 19 september 2023

In deze update:
 1. De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt.
 2. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 3. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 4. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.6

Versienummer: 2023.6
Releasedatum: 4 juli 2023

In deze update:
 1. De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd.
 2. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de jaarruimteberekening.
 3. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 4. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 5. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.5

Versienummer: 2023.5
Releasedatum: 15 mei 2023

In deze update:
 1. Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2023. De belangrijkste aanpassingen zijn:
  1. Bij ‘Overige werkzaamheden’ is een ‘Omschrijving’ van de werkzaamheden in te vullen.
  2. Bij ‘Verkoop constructie’ is de optie ‘Anders’ toegevoegd. Hierbij is vervolgens aan te geven of het om een kortingsconstructie of erfpachtconstructie gaat.
  3. Bij het bestedingsdoel van een krediet is de optie ‘Anders met toelichting’ toegevoegd.
 2. Bij Centraal Beheer de hypotheekvormen Groen Lineair en Groen Annuïtair toegevoegd.
 3. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 4. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.4

Versienummer: 2023.4
Releasedatum: 4 april 2023

In deze update:
 1. Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd.
 2. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. 
 3. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.3

Versienummer: 2023.3
Releasedatum: 21 februari 2023

In deze update:
 1. De nieuwe geldverstrekker Orange Credit is toegevoegd.
 2. Bij de introductie van het onderwerp Verduurzaming in het Klantprofiel en de Motivatie was het niet mogelijk hiervoor standaardteksten in te stellen. Deze mogelijkheid is alsnog toegevoegd.
 3. Het is mogelijk om een bestaande woning in box 3 te plaatsen bij aankoopwoning.
 4. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 5. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.2

Versienummer: 2023.2
Releasedatum: 10 januari 2023

In deze update:
 1. Adviesbox maakt geen gebruik meer van de cijfers van het Nibud voor het voorinvullen van de overige lasten. Het tabblad 'Nibud' is daarom vervangen door het tabblad 'Uitgaven'. Hier is het mogelijk om de lasten handmatig op te voeren om zo het netto besteedbaar inkomen in kaart te brengen.
 2. In het Klantprofiel en de Motivatie zijn vragen opgenomen met betrekking tot verduurzaming van de woning.
 3. Bij Online Inventarisatie worden de berichten voortaan verzonden vanuit het e-mailadres 'noreply@adviesbox.nl'. Als gebruiker van Adviesbox ontvang je een CC van het bericht dat naar je klant is verzonden. Geen mail ontvangen? Dan staat het bericht waarschijnlijk in je spamfolder. 
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2023.1

Versienummer: 2023.1
Releasedatum: 1 januari 2023

In deze update:
 1. De nieuwe fiscale- en sociale cijfers zijn in Adviesbox verwerkt.
 2. Het tarief voor aftrekposten is vanaf 2023 voortaan gelijk aan de basisschijf van de inkomstenbelasting (36,93% in 2023).
 3. De bepaling van het forfaitair rendement t.b.v. vermogensrendementsheffing is aangepast. Het rendement wordt opgesplitst naar soort vermogen. Het definitieve forfaitaire rendement wordt pas vastgelegd na afloop van het jaar. In Adviesbox hanteren we de cijfers die de Belastingdienst voor de voorlopige aanslag hanteert.
 4. Toevoeging oudedagsreserve is vervallen.
 5. In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en vanaf 2028 is dit 67 jaar en 3 maanden.

Update versie 2022.9

Versienummer: 2022.9
Releasedatum: 6 december 2022

In deze update:
 1. De NHG- en hypotheeknormen 2023 zijn beschikbaar in Adviesbox.
 2. Voor de aanvraag van een taxatie bij Fitrex zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd.
 3. Bij de Credit Life Inkomensgarantie is de optie toegevoegd om een WW dekking op te nemen. 
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.8

Versienummer: 2022.8
Releasedatum: 17 oktober 2022

In deze update:
 1. Aanpassing in het beleid rondom energiebesparende voorzieningen verwerkt waarbij woningen met een energielabel vastgesteld na 1-1-2021 voortaan minimaal een A+++ waardering moeten hebben om hiervoor in aanmerking te komen.
 2. Bedrag bijtelling auto is handmatig aanpasbaar.
 3. In de taxatieaanvraag richting NWWI kan voortaan meegegeven worden of er sprake is van een verbouwing en of de taxatie benodigd is voor het verkrijgen van een lening.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.7

Versienummer: 2022.7
Releasedatum: 19 september 2022

In deze update:
 1. De TAF Maandlastenbeschermer Zelfstandige is toegevoegd.
 2. Gemakkelijk Groen van Venn Hypotheken is toegevoegd. 
 3. Het is voortaan mogelijk om een meeneemregeling zonder verhoging aan te vragen vanuit Adviesbox. 
 4. Meerdere verbeteringen in de werkelijke lastentoets toegevoegd.
 5. De nieuwe leennormen consumptief krediet zijn verwerkt in Adviesbox. 
 6. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 7. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 8. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.6

Versienummer: 2022.6
Releasedatum: 12 juli 2022

In deze update:
 1. Aan het scherm Acceptatie is de berekening van de maximale hypotheek op basis van de werkelijke lasten toegevoegd. Lees hierover meer in het artikel over de Werkelijke lastentoets
 2. De nieuwe sociale cijfers geldende per 1-7-2022 zijn verwerkt. 
 3. We hebben de producten Tulp Riant Hypotheek, onafhankelijk IGV en onafhankelijk HAV toegevoegd.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.5

Versienummer: 2022.5
Releasedatum: 23 mei 2022

In deze update:
 1. Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022.
 2. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd.
 3. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is uitgebreid met de Overwaarde Hypotheek met periodieke opnames.
 4. Er zijn meerdere problemen opgelost.
 5. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.4

Versienummer: 2022.4
Releasedatum: 21 april 2022

In deze update:
 1. Nieuwe realtime overzichten voor hypotheekrentes en -voorwaarden beschikbaar onder menu 'Rentes & Voorwaarden'. 
 2. Om een aanvraag in te kunnen dienen bij de Taxatheek is het voortaan verplicht dat er een agentnummer is gevuld in de instellingen bij 'Onderhoud - Beheer partijen'. 
 3. Op het scherm 'Aanleiding' is de knop 'Productselectie' toegevoegd. Deze knop wordt alleen getoond als er meer dan 15 producten zijn en daarmee wordt een nieuw venster geopend waarop alle producten worden weergegeven.  
 4. We hebbende voorwaarden en/of acceptatieregels van de volgende aanbieders aangepast: Aegon, Argenta, Clarian, HollandWoont, ING, MoneyYou, Nationale Nederlanden en Vista Hypotheken. 
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.3

Versienummer: 2022.3
Releasedatum: 7 maart 2022

In deze update:
 1. De 'ABN AMRO Hypotheek voor Verhuur' en 'Florius Hypotheek voor Verhuur' zijn toegevoegd als hypotheekoptie. In de kennisbank is een korte instructie opgenomen. 
 2. Onder het menu 'Help' is het item 'Bekende problemen' opgenomen. Dit item verwijst vervolgens naar deze pagina in de kennisbank.
 3. Op het scherm 'Opschonen klanten' kun je bij 'Laatste adviesmutatie' zelf een datum opgeven, zodat je selectiever klanten kunt verwijderen. 
 4. De voorwaarden en/of acceptatieregels van de volgende aanbieders zijn aangepast: Allianz, Centraal Beheer, ING, Lloyds, Lot Hypotheken, Nationale Nederlanden, Obvion, Rabobank, Robuust en Woonfonds.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de berekening van een Dazure gelijkblijvende ORV.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.2

Versienummer: 2022.2
Releasedatum: 31 januari 2022

In deze update:
 1. Groene Hart Hypotheek is toegevoegd als geldverstrekker.
 2. Hypact is toegevoegd als serviceprovider.
 3. De volgende nieuwe producten zijn toegevoegd: Tulp Compleet Hypotheek en Impact Hypotheken.
 4. De voorwaarden en/of acceptatieregels van de volgende aanbieders zijn aangepast: Argenta, ASR, Clarian,  Nationale Nederlanden, Obvion, Hypotrust en Robuust.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2022.1

Versienummer: 2022.1
Releasedatum: 3 januari 2022

In deze update:
 1. Fiscale- en sociale cijfers 2022 doorgevoerd.

Update versie 2021.5

Versienummer: 2021.5
Releasedatum: 15 december 2021

In deze update:
 1. Er zijn meerdere aanpassingen gedaan n.a.v. de HDN decemberrelease.
 2. De volgende geldverstrekker en gelijknamige hypotheeklabel is toegevoegd: Impact Hypotheken.
 3. De voorwaarden van de volgende aanbieders zijn aangepast: Aegon, Argenta, ASR, Hypotrust, Hypotrust Vrij Leven, Lloyds, Lot, Merius, Regiobank en Volksbankgroep.
 4. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de weergave van de eigenwoningschuld in het scherm Financieringsbehoefte.
 5. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2021.4

Versienummer: 2021.4
Releasedatum: 22 november 2021

In deze update:
 1. De nieuwe NHG cijfers en berekeningen van 2022 zijn beschikbaar in Adviesbox.
 2. De volgende producten zijn toegevoegd: de Credit Life Inkomensgarantie Compleet, de Credit Life Inkomensgarantie Ongevallen, de Credit Life Arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering en de TAF Hypotheekbeschermer.
 3. De volgende producten zijn stopgezet: de Taf Credit Life Special, de Taf Credit Life Personal en het product Restschuldfinanciering van Interbank.
 4. De voorwaarden van de volgende aanbieders zijn aangepast: Aegon, Allianz, Argenta, ASR, Clarian, Woonfonds, Hypotrust Woonbewust Hypotheek, ING, Lloyds, NIBC, Robuust, Syntrus Achmea, TAF, Volksbankgroep en Woonfonds.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de verzending van een HDN LX bericht, het aanmaken van een HDN bericht voor TAF en het inloggen op Online Inventarisatie.
 6. Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Update versie 2021.3

Versienummer: 2021.3
Releasedatum: 31 mei 2021
Alle wijzigingen: klik hier voor het overzicht.

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.7

   Release notes versie 2022.7 Versienummer: 2022.7 Releasedatum: 19 september 2022 In deze update: De TAF Maandlastenbeschermer Zelfstandige is toegevoegd.  Gemakkelijk Groen van Venn Hypotheken is toegevoegd.  Het is voortaan mogelijk om een ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...
  • Release notes versie 2022.9

   Release notes versie 2022.9 Versienummer: 2022.9 Releasedatum: 6 december 2022 In deze update: De NHG- en hypotheeknormen 2023 zijn beschikbaar in Adviesbox. Voor de aanvraag van een taxatie bij Fitrex zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Bij de ...
  • Release notes versie 2024.3

   Release notes versie 2024.3 Versienummer: 2024.3 Releasedatum: 13 maart 2024 In deze update: Hebben we de werkgeversverklaring vervangen voor de nieuwe versie. Hypoboxupdate.exe ondersteunt nu ook TLS1.2. Hebben we meerdere problemen opgelost. Van ...