Release notes versie 2023.9

Release notes versie 2023.9

Release notes versie 2023.9

Versienummer: 2023.9
Releasedatum: 20 december 2023

In deze update:
 1. Meerdere aanpassingen gedaan i.v.m. HDN23.1 decemberrelease.
 2. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 3. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 4. Een overzicht van de meest relevante wijzigingen staat hieronder.

Overzicht meest relevante wijzigingen 

HDN 23.1 Decemberrelease

 1. Veld Vast flexibel budget toegevoegd
  In het specificatiescherm Inkomen uit arbeid is het veld Vast Flexibel Budget toegevoegd (tabblad Inkomen & Fiscus). De aanleiding is dat NHG de werkgeversverklaring uitbreidt met het onderdeel Flexibel Budget en de wens vanuit de markt om deze ook direct te kunnen meegeven vanuit de adviseur waardoor er een één op één mapping kan worden gemaakt naar de NHG volledigheidstoets. 

 2. De waardelijst bij het veld Energielabel is uitgebreid
  In de TRHK wordt voor het berekenen van de maximale hypotheek met ingang van 2024 rekening gehouden met het energielabel van de woning. Daarom is de waardelijst bij het veld Energielabel uitgebreid met de volgende opties:
  1. A++++ (EP garantie). Dit energielabel geeft een extra vrijstelling ten opzichte van de bestaande A++++. 
  2. Geen energielabel mogelijk.  Deze optie kan worden gebruikt voor objecten waarvoor geen energielabel hoeft te worden afgegeven.
  3. Geen energielabel beschikbaar. Deze optie geldt voor situaties waarbij bij het indienen van de hypotheekaanvraag nog geen energielabel beschikbaar is. Dit zou in theorie niet moeten voorkomen bij een aankoopsituatie, maar er is toch besloten om het op te nemen.
           Het veld Energielabel staat op het tabblad Inventarisatie - Woonsituatie, op het tabblad Analyse - Aanleiding  > Veld Energielabel en in de Sneltoets.
 1. Waardelijst Verkoop onder voorwaarden / constructie uitgebreid
  De waardelijst is uitgebreid met de volgende erfpachtconstructies:
  1. BKZ Starterswoning
  2. TinyProjectsBV-Lisserhout
  3. Duokoop vanaf 2023
          en de volgende kortingsconstructies:
  1. Kopen met Vergoedingsregeling
  2. Terugkoopregeling
  3. Oost West Wonen
  4. Meerwaardebeding Zelfbewoningsplicht
          Het veld en de waardelijst staat op het tabblad Inventarisatie - Woonsituatie > Veld Onderpand > Specificatiescherm Onderpand.
          En op het tabblad Analyse - Aanleiding  > Veld Onderpand > Specificatiescherm Onderpand. 
 1. Initieel pakket Adviesbox toegevoegd aan de aanvraag
  In een HDN aanvraag is het veld Initieel Pakket toegevoegd. Op deze manier is het herleidbaar vanuit welk pakket, in ons geval Adviesbox, het eerste aanvraagbericht is aangemaakt.

Overig

 1. Het is sinds eind november alleen nog mogelijk om HDN aanvragen te verzenden via het HDN Platform.
 2. Voor Florius is voorwaarde bij overbrugging niet verkocht pand gewijzigd.
 3. De voorwaarden en acceptatieregels van Lloyds zijn bijgewerkt.
 4. Een uitkering naar rato is niet meer mogelijk in de woonlastenverzekering Compleet van Credit Life.
 5. Dazure Goed Idee Inkomensbeschermer en Woonlastenverzekering zijn sinds 1 december niet meer beschikbaar.
 6. Er is een melding toegevoegd als 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen en lasten' gelijk is aan ‘maximale lening op basis van inkomen box 3’.
 7. Er is een aanpassing doorgevoerd aan last studieschuld als hypotheek volledig in box 3 valt. 
 8. Er is een aanpassing in Sneltoets Maximale hypotheek doorgevoerd als sprake is van toetsing naderend pensioen / gepensioneerde.

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.6

   Release notes versie 2023.6 Versienummer: 2023.6 Releasedatum: 4 juli 2023 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...