Release notes versie 2022.3

Release notes versie 2022.3

Release notes versie 2022.3

Versienummer: 2022.3
Releasedatum: 7 maart 2022

In deze update:
 1. De 'ABN AMRO Hypotheek voor Verhuur' en 'Florius Hypotheek voor Verhuur' zijn toegevoegd als hypotheekoptie. In de kennisbank is een korte instructie opgenomen.
 2. Onder het menu 'Help' is het item 'Bekende problemen' opgenomen. Dit item verwijst vervolgens naar deze pagina in de kennisbank.
 3. Op het scherm 'Opschonen klanten' kun je bij 'Laatste adviesmutatie' zelf een datum opgeven, zodat je selectiever klanten kunt verwijderen. 
 4. De voorwaarden en/of acceptatieregels van de volgende aanbieders zijn aangepast: Allianz, Centraal Beheer, ING, Lloyds, Lot Hypotheken, Nationale Nederlanden, Obvion, Rabobank, Robuust en Woonfonds.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de berekening van een Dazure gelijkblijvende ORV.
 6. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van alle wijzigingen 

Berekeningen

 1. Het berekenen van een Dazure gelijkblijvende ORV ging fout. Dit is hersteld.
 2. Een foutje in berekening NHG borgtochtprovisie is hersteld.
 3. Het WW-scenario berekening inkomen 1e jaar is aangepast.
 4. De dubbeltelling in werkelijke lasten van de risicopremie van een kapitaalverzekering is aangepast.
 5. In sommige gevallen werd bij het openen van een advies rond een tweede woning het eigenwoningforfait ten onrechte opnieuw berekend. Dit is hersteld.
 6. Bij het vaststellen van de gewogen gemiddelde toetsrente is een aanpassing doorgevoerd zodat ook bij niet aflopende leningdelen uitgegaan wordt van de resterende looptijd.

Koppelingen

 1. Aanvragen voor Duokoop kunnen voortaan ook verzonden worden aan een serviceprovider. In de kennisbank kun je hierover het artikel 'Werkwijze aanvragen Duokoop' vinden.
 2. Voor het meeverzekeren van kinderen voor de DELA uitvaartverzekering zijn extra velden toegevoegd aan het scherm 'Uitvaart' in de pop-up 'Meeverzekerde kinderen'. Deze gegevens zijn door DELA verplicht gesteld in het HDN aanvraagbericht.

Maatschappijen

 1. De 'ABN AMRO Hypotheek voor Verhuur' en 'Florius Hypotheek voor Verhuur' zijn toegevoegd als hypotheekoptie.
 2. 'Bedrag daling tot' toegevoegd bij GoedIdee ORV's.
 3. Tekstuele wijziging op invoerscherm TAF ORV's.
 4. De berekening toetsinkomen zelfstandigen bij Hypotrust is gewijzigd. De 3-2-1 methode is niet meer van toepassing.
 5. De duurzaamheidskorting van MoneYou is toegevoegd.
 6. De tarieven van Interbank persoonlijke lening zijn aangepast.
 7. De tarieven voor Woonnu zijn per 19-01-2022 aangepast.

Voorwaarden en acceptatieregels

 1. De voorwaarden van Allianz zijn aangepast.
 2. De voorwaarden van Centraal Beheer zijn aangepast.
 3. De voorwaarden van ING zijn aangepast.
 4. De voorwaarden van Lloyds zijn aangepast. 
 5. De voorwaarden van Lot Hypotheken zijn aangepast. 
 6. De voorwaarden en acceptatieregels van Nationale Nederlanden zijn aangepast. 
 7. De voorwaarden van Obvion zijn aangepast.
 8. De voorwaarden Rabobank Aflossingsvrij zijn aangepast.
 9. De voorwaarden Robuust zijn aangepast.
 10. De acceptatieregels van Woonfonds zijn aangepast.

Scherm

 1. Onder het menu 'Help' is het item 'Bekende problemen' opgenomen. Dit item verwijst vervolgens naar deze pagina in de kennisbank.
 2. Op het scherm 'Opschonen klanten' kun je bij 'Laatste adviesmutatie' zelf een datum opgeven, zodat je selectiever klanten kunt verwijderen. 

Overige wijzigingen

 1. Update van NWWI - recente verkoop.

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2022.6

   Release notes versie 2022.6 Versienummer: 2022.6 Releasedatum: 12 juli 2022 In deze update: Aan het scherm Acceptatie is de berekening van de maximale hypotheek op basis van de werkelijke lasten toegevoegd. Lees hierover meer in het artikel over de ...
  • Release notes versie 2021.5

   Release notes versie 2021.5 Versienummer: 2021.5 Releasedatum: 15 december 2021 In deze update: Er zijn meerdere aanpassingen gedaan n.a.v. de HDN decemberrelease. De volgende geldverstrekker en gelijknamige hypotheeklabel is toegevoegd: Impact ...
  • Release notes versie 2022.2

   Release notes versie 2022.2 Versienummer: 2022.2 Releasedatum: 31 januari 2022 In deze update: Groene Hart Hypotheek is toegevoegd als geldverstrekker. Hypact is toegevoegd als serviceprovider. De volgende nieuwe producten zijn toegevoegd: Tulp ...
  • Release notes versie 2021.3

   Release notes versie 2021.3 Versienummer: 2021.3  Releasedatum: 31 mei 2021 Maatschappijen 1. TAF introduceert 2 nieuwe verzekeringen 2. Nieuwe voorwaarden MoneYou 3. Merius voorwaarden aangepast 4. Voorwaarden Vista aangepast 5. Logo van Munt is ...