Release notes versie 2021.4

Release notes versie 2021.4

Release notes versie 2021.4

Versienummer: 2021.4
Releasedatum: 22 november 2021

In deze update:
 1. De nieuwe NHG cijfers en berekeningen van 2022 zijn beschikbaar in Adviesbox.
 2. De volgende producten zijn toegevoegd: de Credit Life Inkomensgarantie Compleet, de Credit Life Inkomensgarantie Ongevallen, de Credit Life Arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering en de TAF Hypotheekbeschermer.
 3. De volgende producten zijn stopgezet: de Taf Credit Life Special, de Taf Credit Life Personal en het product Restschuldfinanciering van Interbank.
 4. De voorwaarden van de volgende aanbieders zijn aangepast: Aegon, Allianz, Argenta, ASR, Clarian, Woonfonds, Hypotrust Woonbewust (Hypotheek), ING, Lloyds, NIBC, Robuust, Syntrus Achmea, TAF, Volksbankgroep en Woonfonds.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de verzending van een HDN LX bericht, het aanmaken van een HDN bericht voor TAF en het inloggen op Online Inventarisatie.
 6. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van alle wijzigingen 

Maatschappijen

1. Nieuw product voor Credit Life Inkomensgarantie Compleet toegevoegd. 
2. Nieuw product voor Credit Life Inkomensgarantie Ongevallen toegevoegd.
3. Nieuw AOV product van Credit Life Arbeidsongeschiktheidsrisico verzekering is toegevoegd.
4. Aanpassingen gedaan in het HDN bericht voor Credit Life Woonlasten Ongevallen.
5. Twee producten van TAF Credit Life zijn uitgeschakeld.
6. Nieuw product van TAF: de hypotheekbeschermer toegevoegd. 
7. De voorwaarden van TAF zijn aangepast: De vraag over het strafrechtelijk verleden is komen te vervallen. 
8. De werking van de TAF hypotheekbeschermer is hersteld. Indien dit product al aanwezig was, graag verwijderen en opnieuw opvoeren. 
9. Het aanmaken van een HDN bericht voor TAF is hersteld. 
10. De juiste rentes van AEGON zijn hersteld.
11. Problemen met de aanvraag naar Nationale Waarborg zijn hersteld. 
12. De tekst in het opmerkingen veld van de ING hypotheek is aangepast. 
13. Aanpassing van Holland Woont in de NHG toetsing van krediet. 
14. Het product Restschuldfinanciering van Interbank is stopgezet. 
15. De koppeling met NWWI is vervangen door een nieuw endpoint. 
16. De toetsing bij Lloyds voor aflosvrije leningdelen is aangepast.
17. BNP Paribas Cardif AHV aangepast. 
18. Overwerktarieven van ASR worden meegeteld. 
19. Korting energielabel ABN Amro uitgebreid voor Energielabel B (0,10%) 
20. Het logo van Munt is vernieuwd. 

Berekeningen

21. De som van de hypotheken in jaar 1 was onjuist, dit is aangepast. 
22. Aanpassing van de opgave datum aangepast voor het juist berekenen van de last van de annuïteit. 
23. Verpande producten worden meegenomen in de werkelijke last.
24. Bug opgelost in het tekort op inkomen terwijl er niets wijzigt aan het inkomen. 
25. Bij twee woningen werd de inbreng overwaarde van de verkochte woning goed doorgerekend. 
26. Ook voor aanvrager twee worden de juiste berekeningen voor AO en WW dekking berekend. 
27. Fout bij fiscaal voordeel en netto maandlast bij navigeren naar Woonsituatie opgelost. 
28. Toetsing doorlopend produkt met opbouwcomponent is hersteld. 
29. De sneltoets gaf verkeerde uitkomsten. Dit is hersteld. 
30. De ingegeven uitkering is de bruto premie en wordt nu ook zo verwerkt.
31. Fouten met betrekking tot het meerekenen van de partnertoeslag AOW zijn hersteld. 
32. De correcte aflossing in het ORV scenario wordt getoond. 
33. Het opgegeven bedrag is ook de bruto uitkering dat gebruikt wordt in de doorrekening in het AO scenario. 
34. De berekening van het toetsinkomen bij pensionering is aangepast. 
35. In het pensioenscenario wordt de werkelijke last berekend en wordt de erfpacht niet meer dubbel meegenomen. 
36. De ingangsdatum van het pensioen ging te vroeg in als het de eerste van de maand betrof. Dit is aangepast. 
37. Aanpassing gedaan in de Acceptatie voor de indicatie meer/minder lenen. 
38. Afwijkingen op de acceptatie zijn opgelost. 
39. Het ingevoerde inkomen voor aanvrager ditzelfde bedrag wordt gebruikt in het advies. 
40. De nieuwe NHG cijfers en berekeningen van 2022 zijn vanaf nu beschikbaar in Adviesbox. 
41. Indien NHG werd ten onrechte 6% opgeteld bij de LTV. Dit is aangepast. 

Rapportage en overzichten

42.   Aanpassingen in de rapportage gedaan voor de analyse van uw financiële risico's. 
43.   Aanpassing gedaan op de afwijking in werkelijke last op acceptatie ten opzichte van de werkelijke last getoond in de rest van de overzichten.
44. De weergave van de inhoudsopgave van het adviesrapport is gecorrigeerd. 
45. De boeterenteberekening op financieringsbehoefte is gelijk gemaakt aan die in rapportage. 
46. Overbodige tekst bij Adviessamenvatting verwijderd. 
47. De rapportage van de financiële risico's geeft dezelfde resultaten als in het dashboard. 
48. In het overzicht Uw huidige situatie - Ontwikkeling van uw vermogen wordt het kredietsaldo correct getoond. 

Koppelingen

49.   Aanpassingen gedaan in het HDN bericht voor kredieten. 
50.   Aanpassingen gedaan in het HDN bericht voor HDN 21.
51. Aanpassingen gedaan in het HDN bericht voor Credit Life Woonlasten Ongevallen.
52. Aanpassing gedaan in het HDN bericht voor een onterechte foutmelding op einddatum van de renteaftrek 
53. Het HDN nummer van Tulp is gewijzigd. Dit hebben we aangepast. 
54. Het aanmaken van een HDN bericht voor TAF is hersteld. 
55. De problemen met het versturen van een HDN bericht voor aanvraag van een ORV zijn opgelost. 
56. Verzending van HDN LX bericht is hersteld. 

Voorwaarden

57. De voorwaarden van Aegon zijn aangepast. 
58. De voorwaarden van Allianz zijn aangepast. 
59. De voorwaarden van Argenta zijn aangepast. 
60. De voorwaarden van ASR zijn aangepast.
61. De voorwaarden van Clarian zijn aangepast. 
62. De voorwaarden van Hypotrust Woonbewust Hypotheek zijn aangepast. 
63. De voorwaarden van ING zijn aangepast.
64. De voorwaarden van Lloyds zijn aangepast.
65. De voorwaarden en acceptatiecriteria van NIBC zijn aangepast. 
66. De voorwaarden van Robuust zijn aangepast. 
67. De voorwaarden van Syntrus Achmea zijn aangepast.
68. De voorwaarden van Volksbankgroep zijn aangepast.
69. De voorwaarden van Woonfonds zijn aangepast.

Overige wijzigingen

70. Het pensioenoverzicht kan in Online Inventarisatie ingelezen worden. 
71. Problemen met inloggen op Online Inventarisatie zijn opgelost. 
72. Voorbereidingen voor de migratie naar Adviesbox Online. 
73. Geen Arbeidsmarktscan meer mogelijk bij meerdere dienstverbanden. 
74. De vertraging achter de knop van de validator is verwijderd. 


  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.6

   Release notes versie 2023.6 Versienummer: 2023.6 Releasedatum: 4 juli 2023 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...