Release notes versie 2022.7

Release notes versie 2022.7

Release notes versie 2022.7

Versienummer: 2022.7
Releasedatum: 19 september 2022

In deze update:
 1. De TAF Maandlastenbeschermer Zelfstandige is toegevoegd. 
 2. Gemakkelijk Groen van Venn Hypotheken is toegevoegd. 
 3. Het is voortaan mogelijk om een meeneemregeling zonder verhoging aan te vragen vanuit Adviesbox. 
 4. Meerdere verbeteringen in de werkelijke lastentoets toegevoegd.
 5. De nieuwe leennormen consumptief krediet zijn verwerkt in Adviesbox. 
 6. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 7. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 8. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van de wijzigingen

Berekeningen

 1. In navolging van de vorige release zijn meerdere verbeteringen in de werkelijke lastentoets doorgevoerd:
  1. Opnemen van de gecorrigeerde toegestane maandlast.
  2. Inzichtelijk maken van het verloop van de gecorrigeerde toegestane maandlast.
  3. Eventuele ruimte wordt voortaan weergegeven als 'Ruimte in werkelijke last per maand'.

Koppelingen

 1. Koppeling EDR en Invice verwijderd. 
 2. Het is voortaan mogelijk om een meeneemregeling zonder verhoging aan te vragen vanuit Adviesbox. Zie ook de gebruikersinstructie Meeneemhypotheek.
 3. De afhandeling van de taxatieaanvragen richting Fitrex is aangepast naar een API. Hiervoor zijn ook enkele aanpassingen in het aanvraagscherm doorgevoerd.

Documenten

 1. In het rapport werd bij een TAF Hypotheekbeschermer met enkel een dekking bij arbeidsongeschiktheid ten onrechte deze dekking ook opgenomen bij werkloosheid. 
 2. De interactieve verbouwingsspecificatie werd ten onrechte als niet beschikbaar getoond. 
 3. Nieuwe pdf verbouwingsspecificatie.

Maatschappijen, voorwaarden en acceptatieregels

 1. Interbank stopt per 01-10-2022.
 2. Merius rentes met rentevastperiode kleiner of gelijk aan 60 maanden alleen voor bestaande klanten.
 3. Bij ABN AMRO en Florius werd ten onrechte de duurzaamheidskorting toegepast bij variabele rente. 
 4. Per 1 augustus is de aanvangsleeftijd voor ABNAMRO overwaarde hypotheek 62 jaar.
 5. TAF Maandlastenbeschermer Zelfstandige toegevoegd. Kijk op www.taf.nl/verzekeringen/maandlastbeschermer-zelfstandige voor meer informatie. 
 6. Gemakkelijk Groen van Venn Hypotheken toegevoegd. Kijk op www.vennhypotheken.nl/voor-adviseurs/gemakkelijkgroen voor meer informatie. 
 7. Foutieve berekening studielening bij Robuust hersteld. 
 8. Onterechte validatie op looptijd verwijderd. 
 9. Nieuw logo van Moneyou toegevoegd.
 10. Voorwaarden Hypotrust Vrij Leven Hypotheek aangepast. 

Productenapp

 1. Keuzemogelijkheid (Suggestie, Probleem, Vraag) toegevoegd in feedbackknop voor het specificeren van de melding.
 2. Filters aan hypotheekvoorwaardes toegevoegd om de voorwaarden nog eenvoudiger te selecteren.

Overig

 1. De hypothecaire inschrijving werd bij het in beheer nemen van een advies niet correct overgenomen naar het bijbehorende veld in de huidige situatie.
 2. De nieuwe leennormen consumptief krediet geldende per 15-7-2022 zijn verwerkt en worden per die datum toegepast in Adviesbox. 
 3. Bij het samenstellen van een hypotheek middels de hypotheekvergelijker werd de verdeling over box 1 en box 3 uit de huidige situatie ten onrechte bijgesteld. Deze verdeling wordt nu weer gerespecteerd bij het automatisch samenstellen van de hypotheek.
 4. Technische foutmelding op het acceptatiescherm bij de acceptatietoets van een Munt Hypotheek is opgelost. 

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.5

   Release notes versie 2023.5 Versienummer: 2023.5 Releasedatum: 15 mei 2023 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2023. De belangrijkste aanpassingen zijn: Bij ‘Overige werkzaamheden’ is een ‘Omschrijving’ van ...
  • Release notes versie 2022.8

   Release notes versie 2022.8 Versienummer: 2022.8 Releasedatum: 17 oktober 2022 In deze update: Aanpassing in het beleid rondom energiebesparende voorzieningen verwerkt waarbij woningen met een energielabel vastgesteld na 1-1-2021 voortaan minimaal ...
  • Release notes versie 2022.6

   Release notes versie 2022.6 Versienummer: 2022.6 Releasedatum: 12 juli 2022 In deze update: Aan het scherm Acceptatie is de berekening van de maximale hypotheek op basis van de werkelijke lasten toegevoegd. Lees hierover meer in het artikel over de ...