Werkelijke lastentoets

Werkelijke lastentoets

Inleiding

Geldverstrekkers mogen in bepaalde situaties de maximale hypotheek toetsen op basis van de werkelijke maandlasten. Het is in Adviesbox mogelijk om de werkelijke lastentoets uit te voeren. In dit artikel lees je hier meer over.

Mogelijkheden werkelijke lastentoets

In sommige situaties mag gerekend worden met de lagere, werkelijke maandlast die de klant betaalt. Uiteraard kan een geldverstrekker per aanvraag bepalen of ze wel/niet uitgaan van de werkelijke lastentoets. Ook kunnen ze aanvullende voorwaarden stellen. Daarnaast moet je kunnen onderbouwen waarom de ruimere toetsing nodig en verantwoord is. Vaak is lastenverlichting de reden om de werkelijke lastentoets toe te passen. Hieronder lees je een aantal mogelijkheden waarbij je de werkelijke lastentoets zou kunnen toepassen. 

Bij 57-plussers:
De senioren verhuisregeling bij naderend pensioen en tijdens pensioen.
Tijdelijk inkomenstekort bij naderende AOW.


Overige situaties: 
Oversluiten van een (deels) aflossingsvrije hypotheek en daardoor lagere lasten hebben.
Huurders met een hoge huur (duurhuurders).
Echtscheiding om gedwongen verkoop te voorkomen.

De werkelijke lastentoets in Adviesbox

In Adviesbox hebben we de werkelijke lastentoets ingebouwd op Acceptatie. In dit scherm wordt onder andere de maximale hypotheek o.b.v. inkomen en lasten berekend én wat de mogelijke ruimte is om op basis van werkelijke lasten meer te kunnen lenen. Dit kun je in de explain als onderbouwing gebruiken voor alle varianten waarbij dit relevant is. 

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld zie je onder andere hoeveel een klant meer zou kunnen lenen als wordt getoetst op basis van de werkelijke maandlasten. Zie ook het schermprintje hierboven.

Uitgangspunten voorbeeld (2022)
Inkomen: € 60.000
Koopsom woning: € 325.000
Hypotheek: € 300.000 (50% aflossingsvrije hypotheek en 50% annuïteitenhypotheek) 
Hypotheekrente: 3%
Woonquote: 23%

Bruto maandlast
Bruto (werkelijke) maandlast: € 1.007 (waarvan € 375 aflossingsvrij en € 632 annuïteit)
Fictieve maandlast: € 1.265 (100% annuïteitenhypotheek)
Toegestane maandlast: € 1.150 (23% van € 60.000)

Maximale hypotheek
Maximale hypotheek o.b.v. inkomen en lasten: € 272.768
Maximale hypotheek o.b.v. onderpand en lening: € 325.000
Maximale hypotheek o.b.v. werkelijke lasten: € 333.821

Conclusie
In dit geval kan de klant geen hypotheek van € 300.000 krijgen omdat de maximale hypotheek o.b.v. inkomen lager is, namelijk € 272.768. Hij kan dus € 27.232 minder lenen. Hij zou de hypotheek wel kunnen krijgen als er uit mag worden gegaan van de werkelijke lasten. 
In deze situatie kan de klant € 61.053 meer lenen als je mag toetsen op basis van werkelijke lasten i.p.v. fictieve lasten.