Release notes versie 2022.9

Release notes versie 2022.9

Release notes versie 2022.9

Versienummer: 2022.9
Releasedatum: 6 december 2022

In deze update:
 1. De NHG- en hypotheeknormen 2023 zijn beschikbaar in Adviesbox.
 2. Voor de aanvraag van een taxatie bij Fitrex zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd.
 3. Bij de Credit Life Inkomensgarantie is de optie toegevoegd om een WW dekking op te nemen. 
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van de wijzigingen

Berekeningen

 1. Bij het toepassen van de zelfstandigenaftrek werd het verkeerde aftrekbedrag gerekend. Dit is aangepast.
 2. 'NHG Voorwaarden en normen voor 2023' zijn verwerkt, evenals de wijzigingen in 'Wet tijdelijke regeling hypothecair krediet'. Het is nu mogelijk om te kiezen met welke voorwaarden rekening gehouden moet worden. 
 3. Nieuwe grenswaarde voor vrijstelling van de overdrachtsbelasting (van € 400.000,- naar € 440.000,- in 2023) is verwerkt. Hier wordt vanaf 1 januari ook rekening mee gehouden in Adviesbox.

Koppelingen

 1. Bij een HDN aanvraag richting Tulp waarbij als inkomensverklaring het UWV document wordt gehanteerd mogen niet meerdere dienstbetrekkingen meegegeven worden. Dit leverde een fout op bij de aanvraag vanuit Adviesbox en is hersteld.
 2. Voor de aanvraag van een taxatie bij Fitrex zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd:
  1. Mobiel telefoonnummer toegevoegd voor de contactpersoon.
  2. Mogelijkheid toegevoegd uw eigen referentienummer op te nemen dat door Fitrex gebruikt wordt in de verdere communicatie.
  3. Toelichting opgenomen bij het veld 'Opmerkingen' dat hier informatie m.b.t. het tarief meegestuurd kan worden.
  4. Het agentnummer was ten onrechte verplicht gesteld. Dit is niet langer een verplichting.
 3. Het is voortaan mogelijk om de gegevens voor een onafhankelijk krediet door te zetten naar Elements.

Documenten

 1. In het adviesrapport werd in sommige gevallen een vraag uit het klantprofiel opgenomen in de inhoudsopgave. Reden was dat deze ten onrechte een kopstijl toegewezen kreeg. Dit is hersteld.
 2. In het adviesrapport werd bij de berekening van de jaarruimte uitgegaan van de gemaximeerde premiegrondslag waar vervolgens de franchise van werd afgetrokken. Voortaan wordt ook hier gerekend met de de werkelijke premiegrondslag.

Maatschappijen, voorwaarden en acceptatieregels

 1. Bij de Credit Life Inkomensgarantie is de optie toegevoegd om een WW dekking op te nemen. 
 2. REAAL is per 01-11-2022 met ORV gestopt.
 3. Nieuwe tarieven per 1-1-2023 voor het DELA Uitvaartplan zijn verwerkt.
 4. Volksbankgroep, Rabobank en Argenta hebben berekening maximaal overbruggingskrediet aangepast.

Overig

 1. Bij het berekenen van de jaarpremie voor de 'Credit Life Inkomensgarantie' en de 'TAF Inkomensbeschermer' werd ten onrechte de maandpremie getoond. Bij het berekenen van de maandpremie werd geen premie teruggegeven. Beide zijn hersteld.

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.6

   Release notes versie 2023.6 Versienummer: 2023.6 Releasedatum: 4 juli 2023 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...