Release notes versie 2022.2

Release notes versie 2022.2

Release notes versie 2022.2

Versienummer: 2022.2
Releasedatum: 31 januari 2022

In deze update:
 1. Groene Hart Hypotheek is toegevoegd als geldverstrekker.
 2. Hypact is toegevoegd als serviceprovider.
 3. De volgende nieuwe producten zijn toegevoegd: Tulp Compleet Hypotheek en Impact Hypotheken.
 4. De voorwaarden en/of acceptatiecriteria van de volgende aanbieders zijn aangepast: Argenta, ASR, Clarian,  Nationale Nederlanden, Obvion, Hypotrust en Robuust.
 5. Er zijn meerdere problemen opgelost.
 6. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van alle wijzigingen 

Berekeningen

 1. In sommige gevallen werd een inkomen dat was ingevoerd bij 'Overige inkomsten Box 1' en daarna verwijderd alsnog meegenomen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Dit is gecorrigeerd.
 2. Bij het vaststellen van de maximale overbruggingsfinanciering werden ten onrechte de verkoopkosten meegenomen als onderdeel van de restantschuld. Hierdoor viel dit maximum lager uit dan werkelijk toegestaan waardoor dit een onterechte melding opleverde op het scherm 'Acceptatie'. Dit is hersteld waarmee de verkoopkosten buiten beschouwing worden gelaten.
 3. De vaststelling van de borgtochtprovisie voor het berekenen van de NHG kosten was foutief bij huidige hypotheken met een opbouwcomponent. Hierbij werd geen rekening gehouden met de opgebouwde waarde. Dit is aangepast zodat voortaan gerekend wordt met de netto restschuld. 
 4. Wanneer inkomen meegeteld moest worden tot de AOW-datum werd deze al niet meer meegeteld in de maand waarin deze AOW-datum werd bereikt. Dit is gecorrigeerd. 
 5. De berekende boeterente uit het detailscherm 'Berekening boeterente' op de tab 'Financieringsbehoefte' werd niet overgenomen in het gelijknamige veld in de financieringsopzet. Dit vindt nu wel correct plaats. 
 6. Bij het vaststellen van de maximale hypotheek met NHG werd de waardevermeerdering als gevolg van energiebesparende maatregel niet juist meegenomen. Hierdoor viel de maximale hypotheek in deze gevallen hoger uit dan toegestaan. Dit is gecorrigeerd. 
 7. Bij een bankspaarhypotheek werd de spaarinleg ingevoerd op het tabblad hypotheek ten onrechte niet meegenomen in de werkelijke last bij de acceptatietoets en de scenario's.

Maatschappijen

 1. Groene Hart Hypotheek is toegevoegd als geldverstrekker. 
 2. Tulp Compleet Hypotheek is als nieuw product toegevoegd. 
 3. Impact Hypotheken is als nieuw product toegevoegd.
 4. Hypact is toegevoegd als serviceprovider. 
 5. HDN codes voor Dazure GoedIdee zijn gewijzigd. 
 6. Bij Dazure wordt nu rekening gehouden met Premiesplitsing. 
 7. Aangepaste informatietekst bij Credit Life Inkomensgarantie. 
 8. Op verzoek van BNP Cardif aanpassingen gedaan aan de validatie van de aanvraagdatum van een HAV. Het is nu mogelijk om aanvragen ouder dan 3 maanden te doen.
 9. Ingangsdatum en looptijd BNP Cardif Hypotheek Aflos Verzekering wordt nu door berekening bepaald. 
 10. Het veld opmerkingen wordt nu meegestuurd naar het NWWI. 
 11. Bij de acceptatietoets voor een aflossingsvrij leningdeel bij Florius werd dit ten onrechte afgekeurd wanneer het een box 3 gedeelte bevatte. Dit is echter wel toegestaan wanneer het niet geheel consumptief is. De controle is hierop aangepast. 
 12. De tarieven voor DELA zijn aangepast per 01-01-2022. 
 13. Slotverklaring TAF ORV producten aangepast. 
 14. Slotverklaring TAF Maandlastbeschermer aangepast. 
 15. Slotverklaring toegevoegd aan TAF Inkomensbeschermer 
 16. Slotverklaring TAF Hypotheekbeschermer toegevoegd. 

Voorwaarden en acceptatieregels

 1. De voorwaarden van Clarian zijnaangepast. 
 2. De voorwaarden voor Inkomensbepaling Loondienst (IBL) zijn aangepast voor diverse maatschappijen. 
 3. De acceptatiecriteria van Argenta zijn aangepast.
 4. De acceptatieregels voor ASR zijn aangepast. 
 5. De acceptatieregels voor Hypotrust en Robuust zijn aangepast. 
 6. De acceptatieregels van Nationale Nederlanden zijn aangepast. 

Overige wijzigingen

 1. De keuze voor wachttijd werd niet altijd goed opgeslagen. Dit is hersteld. 
 2. Alle rentes uit het overzicht kunnen nu ook gekozen worden op het hypotheekscherm. 
 3. Bij het in beheer nemen van een advies wijzigde een aflopend krediet in een werkgeverslening. Deze bug is opgelost. 
 4. Wanneer sprake was van een starterslening werd de calculatie van de EWS van overige leningdelen foutief weergegeven in een document met daarin de financieringsopzet. Het ging hierbij dus enkel om de weergave, de berekeningen waren wel correct.


  • Related Articles

  • Release notes versie 2024.4

   Release notes versie 2024.4 Versienummer: 2024.4 Releasedatum: 25 mei 2024 In deze update: Het HDN berichtenverkeer is van versie 23 naar versie 24 aangepast. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Hebben ...
  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...