Release notes versie 2022.8

Release notes versie 2022.8

Release notes versie 2022.8

Versienummer: 2022.8
Releasedatum: 17 oktober 2022

In deze update:
 1. Aanpassing in het beleid rondom energiebesparende voorzieningen verwerkt waarbij woningen met een energielabel vastgesteld na 1-1-2021 voortaan minimaal een A+++ waardering moeten hebben om hiervoor in aanmerking te komen.
 2. Bedrag bijtelling auto is handmatig aanpasbaar. 
 3. In de taxatieaanvraag richting NWWI kan voortaan meegegeven worden of er sprake is van een verbouwing en of de taxatie benodigd is voor het verkrijgen van een lening.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.
 6. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van de wijzigingen

Berekeningen

 1. Bedrag bijtelling auto handmatig aanpasbaar. 
 2. Aanpassing in het beleid rondom energiebesparende voorzieningen verwerkt waarbij woningen met een energielabel vastgesteld na 1-1-2021 voortaan minimaal een A+++ waardering moeten hebben om hiervoor in aanmerking te komen.

Koppelingen

 1. Bij een HDN aanvraag richting Tulp waarbij als inkomensverklaring het UWV document wordt gehanteerd mogen niet meerdere dienstbetrekkingen meegegeven worden. Dit leverde een fout op bij de aanvraag vanuit Adviesbox en is hersteld.
 2. Mogelijkheid toegevoegd om in een taxatieaanvraag naar Fitrex mee te geven dat er sprake is van een verbouwing.
 3. In de taxatieaanvraag richting NWWI kan voortaan meegegeven worden of er sprake is van een verbouwing en of de taxatie benodigd is voor het verkrijgen van een lening.
 4. In navolging van de verbeteringen met een betrekking tot een meeneemhypotheek uit de voorgaande release, is deze meeneemhypotheek nu ook voor de verdere afhandeling door te zetten naar Elements.

Documenten

 1. De einddatum van de erfpacht wordt voortaan overgenomen in het formulier 'Hypotheekaanvraag'.
 2. In het rapport werd de jaarruimte verkeerd berekend waarbij de franchise al werd verrekend bij het vaststellen van de premiegrondslag. Dit gebeurt nu ná het vaststellen van de premiegrondslag.

Maatschappijen, voorwaarden en acceptatieregels

 1. Wijziging maximale overbrugging Lot Hypotheken.
 2. NIBC wijzigt maximale overbrugging.

Overig

 1. Na het in beheer nemen van het advies wordt een ASR startershypotheek voortaan omgezet naar een standaard annuïtaire aflosvorm in de huidige situatie.
 2. Wanneer een advies in beheer wordt genomen worden de gegevens die gevuld zijn voor de aanvraag van een taxatie of bankgarantie voortaan geleegd.

  • Related Articles

  • Release notes versie 2024.4

   Release notes versie 2024.4 Versienummer: 2024.4 Releasedatum: 25 mei 2024 In deze update: Het HDN berichtenverkeer is van versie 23 naar versie 24 aangepast. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Hebben ...
  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...