Release notes versie 2021.5

Release notes versie 2021.5

Release notes versie 2021.5

Versienummer: 2021.5
Releasedatum: 15 december 2021

In deze update:
 1. Er zijn meerdere aanpassingen gedaan n.a.v. de HDN decemberrelease.
 2. De volgende geldverstrekker en gelijknamige hypotheeklabel is toegevoegd: Impact Hypotheken.
 3. De voorwaarden van de volgende aanbieders zijn aangepast: Aegon, Argenta, ASR, Hypotrust, Hypotrust Vrij Leven, Lloyds, Lot, Merius, Regiobank en Volksbankgroep.
 4. Er zijn meerdere problemen opgelost, waaronder de weergave van de eigenwoningschuld in het scherm Financieringsbehoefte.
 5. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van alle wijzigingen 

Berekeningen

 1. In de berekening van het netto besteedbaar inkomen werd in sommige gevallen, in het jaar waarop een leningdeel volledig wordt afgelost, een maand rente te weinig meegerekend.
 2. In specifieke gevallen viel bij een oversluiting de netto last hoger uit dan de brutolast. Dit is gecorrigeerd.
 3. Wanneer vanuit een huursituatie een tweede woning werd gekocht werd de huurlast niet meegenomen in de nieuwe situatie in het voorstel. Voortaan wordt de huurlast in deze gevallen wel meegenomen in het voorstel.
 4. Correctie in de omrekening van maandbedragen naar jaarbedragen vanuit de vrije invoer.

Koppelingen

 1. Wijzigingen doorgevoerd in de koppeling met HDN in navolging van de HDN decemberrelease.
 2. HDN aanvraag zonder accountantsverklaring, bij zelfstandige, kan niet meer verstuurd worden naar Obvion en Hypotrust. 
 3. Bij Hypotheekaanvragen via HDN kwam het inkomen van een zelfstandige niet meer door bij Obvion en Hypotrust. Reden was het feit dat alleen nog met een accountantsverklaring gewerkt kan worden.
 4. NWWI taxatie mogelijk bij advies met als aanleiding nieuwbouwwoning. 
 5. Aanroep van de Findata Validator aangepast naar de nieuwe versie van de service. 

Maatschappijen

 1. Impact Hypotheken is toegevoegd als nieuwe geldverstrekker met het gelijknamige hypotheeklabel. 

Voorwaarden en acceptatieregels

 1. De voorwaarden van Aegon zijn aangepast.
 2. De voorwaarden van Argenta zijn aangepast.
 3. De voorwaarden van ASR zijn aangepast.
 4. De voorwaarden van Hypotrust zijn aangepast.
 5. De voorwaarden van Hypotrust Vrij Leven zijn aangepast.
 6. De voorwaarden van Lloyds zijn aangepast.
 7. De voorwaarden van Lot zijn aangepast.
 8. De voorwaarden van Merius zijn aangepast.
 9. De voorwaarden van Regiobank zijn aangepast.
 10. De voorwaarden van Volksbankgroep zijn aangepast.
 11. De acceptatieregels van ASR Digithuis zijn aangepast.

Overige wijzigingen

 1. In het nieuwe lastenoverzicht werd bij weergave van bedragen per maand een extra aflossing niet als maandbedrag meegenomen, maar als het totale bedrag van de aflossing. Gezien de overige bedragen wel als bedrag per maand werden opgenomen gaf dit een vreemde weergave. De extra aflossing wordt nu ook als bedrag per maand weergegeven. 
 2. In het scherm Financieringsbehoefte was sprake van een fout in de weergave van de Eigen Woning Schuld. Voortaan wordt met onderstaande voorwaarden een box 1 krediet van de restant schuld box 1 afgetrokken voor het bepalen van het weer te geven bedrag bij EWS:
  o het krediet valt in box 1;
  o de te verkopen woning moet een primaire woning zijn;
  o er mogen in de huidige situatie geen andere primaire woningen zijn.   
 3. Door een verschil in afronding werd op het tabblad Acceptatie in specifieke gevallen gemeld dat een leningdeel afgelost moest worden terwijl het reeds om een annuïtaire aflossing ging. De afronding zorgde ervoor dat enkele centen in box 3 vielen wat deze melding ten onrechte uitlokte. 
 4. Verschil in weergegeven hypotheekbedragen op de schermen motivering/oversluiten en voorstel/hypotheek hersteld. 
 5. Bij de ORV van DELA werd de maximale eindleeftijd vastgesteld als tot 75 terwijl dit tot en met 75 zou moeten zijn. Dit is hersteld.


  • Related Articles

  • Release notes versie 2024.4

   Release notes versie 2024.4 Versienummer: 2024.4 Releasedatum: 25 mei 2024 In deze update: Het HDN berichtenverkeer is van versie 23 naar versie 24 aangepast. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Hebben ...
  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...