Release notes versie 2023.3

Release notes versie 2023.3

Release notes versie 2023.3

Versienummer: 2023.3
Releasedatum: 21 februari 2023

In deze update:
 1. De nieuwe geldverstrekker Orange Credit is toegevoegd.
 2. Bij de introductie van het onderwerp Verduurzaming in het Klantprofiel en de Motivatie was het niet mogelijk hiervoor standaardteksten in te stellen. Deze mogelijkheid is alsnog toegevoegd.
 3. Het is mogelijk om een bestaande woning in box 3 te plaatsen bij aankoopwoning.
 4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
 5. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van de wijzigingen

Berekeningen

 1. Mogelijkheid om bestaande woning in box 3 te plaatsen bij aankoopwoning.
 2. De berekening van maximale hypotheek wordt als uitgangspunt genomen waarbij bij een aflossingsvrij leningdeelbedrag niet de annuïtaire fictieve last, maar de werkelijke last worden berekend. Net als in de standaard toetsing wordt vervolgens deze werkelijke last verrekend met woonquote box1/woonquote box3 indien er een box 3 gedeelte aanwezig is. De eventuele ruimte die uiteindelijk ontstaat wordt aflossingsvrij getoetst.

Maatschappijen

 1. Nieuwe geldverstrekker Orange Credit toegevoegd.

Documenten

 1. In het Klantprofiel werden onderdelen van het onderwerp Verduurzaming die waren uitgezet toch opgenomen in het rapport. Dit is hersteld.

Instellingen

 1. Wanneer bij de instellingen de standaard advieskosten werden bijgewerkt werd dit ook doorgevoerd op bestaande adviezen waar de standaard advieskosten al waren gevuld. Dit is aangepast zodat het nieuw ingestelde bedrag enkel wordt overgenomen in nieuwe adviezen. Bij bestaande adviezen wordt het nieuwe bedrag pas overgenomen wanneer het vinkje voor het overnemen van de standaard advieskosten wordt uit- en daarna weer wordt aangevinkt.
 2. Bij de introductie van het onderwerp Verduurzaming in het Klantprofiel en de Motivatie was het niet mogelijk hiervoor standaardteksten in te stellen. Deze mogelijkheid is alsnog toegevoegd.

Overig

 1. Bij het in beheer nemen van een advies werd de datum van vaststelling van de energieklasse niet overgenomen. Dit is hersteld.
 2. Bij het aanmaken van een nieuw voorstel werden te allen tijde de detailgegevens/specificatie van de verbouwing overgenomen in het nieuwe voorstel. Dit is hersteld.
 3. Bij het vullen van de motivering werd in sommige gevallen ten onrechte een foutmelding getoond rond het niet beschikbaar zijn van een geboortedatum. Dit is hersteld. 
 4. Eén van de antwoorden op de vragen in het Klantprofiel rond het onderwerp Verduurzaming werd niet altijd opgeslagen. Dit is hersteld. 
 5. De controle op het volledig ingevuld zijn van het Klantprofiel controleerde in sommige gevallen ook op onderwerpen die niet van toepassing waren waardoor een aanvraag niet verzonden kon worden.
 6. Binnen het Klantprofiel werd het onderwerp Verduurzaming niet op afgerond gezet wanneer werd aangegeven dat er geen interesse is in verduurzaming. Dit is hersteld. 

  • Related Articles

  • Release notes versie 2022.5

   Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
  • Release notes versie 2023.6

   Release notes versie 2023.6 Versienummer: 2023.6 Releasedatum: 4 juli 2023 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de ...
  • Release notes versie 2023.7

   Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
  • Release notes versie 2023.4

   Release notes versie 2023.4 Versienummer: 2023.4 Releasedatum: 4 april 2023 In deze update: Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz. Van ...
  • Release notes versie 2023.8

   Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...