Release notes versie 2023.4

Release notes versie 2023.4

Release notes versie 2023.4

Versienummer: 2023.4
Releasedatum: 4 april 2023

In deze update:
  1. Koppeling naar Calcasa en Box duurzaam toegevoegd.
  2. Neo Hypotheken (N26) als nieuwe geldverstrekker toegevoegd. 
  3. Leningdeel Groen toegevoegd bij Allianz.
  4. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt.
  5. Een overzicht van alle wijzigingen staat hieronder.

Overzicht van de wijzigingen

Berekeningen

  1. Correctie doorgevoerd op de vaststelling van de gewogen toetsrente van doorlopende leningdelen.
  2. Instellingen bij scenario overlijden met één aanvrager zichtbaar.
  3. De zelfstandigenaftrek werd na 2027 ten onrechte standaard als '0' meegenomen. Dit is gecorrigeerd.

Maatschappijen

  1. De nieuwe geldverstrekker N26 is ingebouwd met het label Neo Hypotheken.
  2. Allianz Groen Hypotheken opgenomen.
  3. De ASN duurzaamheidskorting werd in sommige gevallen niet goed toegepast op het rentetarief. Hierdoor was het tarief in sommige situaties 0,10% hoger dan eigenlijk het geval. Dit is hersteld.
  4. ING accepteert nu ook EBB en EBV.
  5. BNP Paribas Cardif nieuwe aanvraagmethode voor bankgarantie

Documenten

  1. In het rapport kwam het motiveringsonderdeel 'Fiscale aftrek' in sommige gevallen niet terug. Dit is gecorrigeerd.

Koppelingen

  1. Koppeling met BOX Duurzaam toegevoegd waarbij bovenin de applicatie een knop voor het aanvragen van een verduurzamingsadvies is opgenomen. 
  2. Koppeling met Calcasa toegevoegd waarbij bovenin de applicatie een knop voor het aanvragen van een verduurzamingsadvies is opgenomen.
  3. Het veld 'Milieufax' in het aanvraagformulier van Taxatiepunt was overbodig en is daarom verwijderd.

Overig

  1. Diverse technische foutmeldingen verholpen.

    • Related Articles

    • Release notes versie 2024.4

      Release notes versie 2024.4 Versienummer: 2024.4 Releasedatum: 25 mei 2024 In deze update: Het HDN berichtenverkeer is van versie 23 naar versie 24 aangepast. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Hebben ...
    • Release notes versie 2022.5

      Release notes versie 2022.5 Versienummer: 2022.5 Releasedatum: 23 mei 2022 In deze update: Aanpassingen doorgevoerd in verband met de HDN release van mei 2022. Het nieuwe product bunq Easy Mortgage doorgevoerd. De Onderlinge Zilverhuis Hypotheek is ...
    • Release notes versie 2023.8

      Release notes versie 2023.8 Versienummer: 2023.8 Releasedatum: 15 november 2023 In deze update: NHG- en hypotheeknormen 2024 zijn beschikbaar in Adviesbox. De voorwaardenoverzichten uit Adviesbox zijn vervallen. Ze zijn beschikbaar in de ...
    • Release notes versie 2023.7

      Release notes versie 2023.7 Versienummer: 2023.7 Releasedatum: 19 september 2023 In deze update: De nieuwe VFN Kredietnorm is verwerkt. Van meerdere maatschappijen hebben we de voorwaarden en acceptatieregels bijgewerkt. Er zijn meerdere ...
    • Release notes versie 2023.6

      Release notes versie 2023.6 Versienummer: 2023.6 Releasedatum: 4 juli 2023 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2023 zijn toegevoegd. Aantal aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder in de ...