Tijdelijk tekort pensioen (Senioren)

Tijdelijk tekort pensioen (Senioren)

Inleiding

Sinds 17 december 2020 is in HDN de mogelijkheid toegevoegd om "Senioren tijdelijk tekort" te kiezen als reden van een maatwerk ('explain') aanvraag, mits de geldverstrekker deze ondersteunt. 

AOW-gat en tijdelijk toetsen o.b.v. werkelijke lasten

Uit onderzoek is gebleken dat adviseurs behoefte hebben aan een oplossing voor senioren met een AOW-gat. Dit is een tijdelijk tekort dat ontstaat bij een verschil in AOW-leeftijd. Dit is bijvoorbeeld het geval waarbij de oudste aanvrager 57 jaar of ouder is én kostwinner en de jongste aanvrager heeft geen of een minimaal inkomen. Er kan dan een tijdelijk tekort ontstaan tussen de periode dat de oudste aanvrager AOW ontvangt totdat de jongste aanvrager AOW ontvangt. Voor deze groep heeft NHG de toegang tot financiering verruimd, door voor de 'tijdelijk tekort periode' de werkelijke lastentoets toe te staan.

Voorbeeld

Gegevens aanvragers 

Aanvrager 1
Aanvrager 2
Leeftijd in 2021
63 jaar
59 jaar
Soort inkomen
Inkomen uit arbeid
Geen
AOW
vanaf 2025
vanaf 2029

Tussen 2025-2029 tijdelijk een lager besteedbaar inkomen
Onderstaand overzicht toont het besteedbaar inkomen per maand van de twee aanvragers.
In de periode van 2025 tot 2029 hebben aanvragers tijdelijk een lager inkomen.


Hypotheekvorm(en)
Er wordt gekozen voor een hypotheek waarvan de helft annuïtair wordt afgelost en de andere helft aflossingsvrij is.


Indicatie aanvraag
Tabblad Acceptatie geeft nu de indicatie dat deze aanvraag zal worden afgewezen omdat er in maand 49 een tekort zal ontstaan ten opzichte van de toegestane maandlast.


Via de verdiepingsknop achter Indicatie meer/minder lenen zien we dat vanaf februari 2025 de fictieve maandlast inderdaad hoger is dan de toegestane maandlast.
Echter, de werkelijke maandlast in die periode is lager dan de toegestane maandlast.

Aanvrager 2 ontvangt vanaf 2029 AOW. Deze periode wordt niet getoond. Maar als op dat moment de fictieve maandlast weer lager is dan de toegestane maandlast, kan deze aanvraag toch aangevraagd worden als maatwerkoplossing. Ondanks dat de indicatie is dat deze afgewezen zal worden.

Aanvraag indienen als maatwerkoplossing, type Senioren tijdelijk tekort
Als de geldverstrekker deze optie ondersteunt kan op tabblad Aanvraag - Lening het veld Maatwerkoplossing (Explain) aangevinkt worden en als type Senioren tijdelijk tekort worden gekozen.