Hoe gaat Adviesbox om met de diverse inkomensverklaringen?

Hoe gaat Adviesbox om met de diverse inkomensverklaringen?

Voor het berekenen van de maximale hypotheek ontstaan er steeds meer bronnen voor het bepalen van het toetsinkomen.
Hier onder een overzicht van de soorten toetsinkomen die Adviesbox kent en hoe hiermee gerekend wordt.

Welke soorten toetsinkomen zijn er?

Werkgeversverklaring
Wat betreft inkomen uit arbeid is er natuurlijk de standaard werkgeversverklaring. Daarbij voert u in Adviesbox het bruto salaris in zoals de werkgever het opgeeft.Perspectiefverklaring
Als u kiest voor de werkgeversverklaring als soort inkomen, dan kunt u bij de specificatie ervan nog aangeven dat het soort dienstverband een 'Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring' is.
Dan wordt het mogelijk om onder de bruto jaarinkomens van de afgelopen drie jaar het 'Toetsinkomen bij perspectiefverklaring' in te voeren.Arbeidsmarktscan
Flexwerkers die de afgelopen 14 maanden minimaal 12 maanden hebben gewerkt én voldoende perspectief hebben op de arbeidsmarkt kunnen op www.arbeidsmarktkansen.nl in vier stappen een arbeidsmarktscan doen. Hiervoor vult de werknemer onder andere een vragenlijst in en hij/zij moet zijn/haar DUO-diploma uploaden. Dit is voor flexwerkers een mogelijkheid om een hypotheek aan te vragen. Meer informatie kun je lezen op www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/arbeidsmarktscan. Een kort overzicht over de verschillen tussen perspectiefverklaring en de arbeidsmarktscan staat hier: www.nhg.nl/faq/arbeidsmarktscan/wat-is-het-verschil-tussen-de-arbeidsmarktscan-en-de-perspectiefverklaring.

Kies voor Arbeidsmarktscan als 'Verklaring inkomen' direct op het tabblad Inkomen & Fiscus en voer de verdiencapaciteit, de score en het rapportnummer in. 


UWV Document
Als alternatief voor de werkgeversverklaring kan het toetsinkomen ingevoerd worden dat is berekend op basis van het SV loon uit het UWV verzekeringsbericht.
Op deze pagina kan die berekening worden uitgevoerd: https://www.inkomensbepalingloondienst.nl/
Kies voor UWV document als 'Verklaring inkomen' direct op het tabblad Inkomen & Fiscus en voer eronder het toetsinkomen in.IB Stukken
Voor ondernemers wordt normaal gesproken met de gemiddelde de winst uit onderneming van de afgelopen drie jaar, op basis van IB stukken gerekend.
Kies bij de specificatie van het gemiddeld resultaat uit onderneming dan voor IB stukken als Verklaring inkomen en voer de winst uit onderneming van de afgelopen drie jaar in.Accountantsverklaring
Ook op het specificatiescherm van het inkomen uit onderneming kan als alternatief voor toetsinkomen op basis van IB stukken ook worden gekozen voor rekenen met het toetsinkomen van een accountantsverklaring.
In dat geval kan ook het aantal ondernemingen en het BOI nummer ingevoerd worden.


Waar worden deze toetsinkomens voor gebruikt?

De toetsinkomens worden gebruikt voor het berekenen van de maximale hypotheek mits de betreffende geldverstrekker het ingevulde soort toetsinkomen accepteert.
Als er een toetsinkomen op basis van UWV document, Perspectiefverklaring, Arbeidsmartkscan of Accountantsverklaring is ingevuld en een geldverstrekker accepteert deze niet, dan zal Adviesbox voor die geldverstrekker alsnog rekenen met het reguliere ingevoerde inkomen (op basis van werkgeversverklaring of IB stukken).

De toetsinkomens worden niet gebruikt op alle andere plekken binnen Adviesbox waar een inkomen relevant is.
Bijvoorbeeld voor overzichten van netto besteedbaar inkomen, voor bepaling van te betalen inkomstenbelasting en fiscaal voordeel en voor (rest)inkomens in de scenario's.

Welke inkomens moeten ingevoerd worden?

Het is van belang om altijd de reguliere inkomens in te voeren.
Dus voor inkomen uit arbeid het bruto salaris uit dienstverband en voor inkomen uit onderneming de winst uit onderneming van de afgelopen drie jaar.
Daarnaast kunt u de toetsinkomens op basis van overige verklaringen (UWV Document, Perspectiefverklaring, Arbeidsmarktscan, Accountantsverklaring) invoeren voor zover beschikbaar.

Hoe ziet u op basis van welk toetsinkomen een maximale hypotheek bepaald is?

Op het tabblad Maximale Hypotheek is er per aanvrager een kolom waarin staat welke inkomensverklaringen gebruikt zijn voor het bepalen van de maximale hypotheek voor die geldverstrekker.Op het tabblad Acceptatie is via het vraagteken-icoontje bij het bruto inkomen per aanvrager ook te zien welke inkomensverklaring gebruikt is.
  • Related Articles

  • Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?

   De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...
  • Stoppen met werken en pensioen.

   https://desk.zoho.com/portal/intersoftware/kb/articles/adviesbox-2018-4-wijziging-met-betrekking-tot-de-stoppen-met-werken-leeftijd
  • Waarom is in deze situatie de hypotheek in Acceptatie voor iemand die met pensioen gaat afgewezen?

   Oorspronkelijke vraag: Bij een inkomenstoetsing in de sneltoets voor iemand die met pensioen is gegaan is de uitkomst € 140.899 (toetsrente 2.29% en 30 jaar looptijd, inkomen zoals in berekening staat).  Waarom krijg ik bij Acceptatie de melding dat ...
  • Hoe maak ik een back-up van de Adviesbox gegevens?

   Wie beheert de Adviesbox data ? De data van Adviesbox staat niet op servers van Intersoftware. Je kiest als gebruiker van het pakket zelf waar je de data opslaat. En je bent ook zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevensbestanden. ...
  • Hoe werkt de Jungo hypotheek?

   Per 20 december 2018 is de Jungo hypotheek aan Adviesbox toegevoegd. Dit is een bijzondere hypotheekvorm waarbij een deel door de 'crowd' kan worden gefinancierd. Dat kunnen vrienden en familie zijn maar ook andere particulieren. Wat zijn voorwaarden ...