Een nieuwe medewerker invoeren

Een nieuwe medewerker invoeren

Inleiding

In dit artikel staat uitgelegd hoe je als beheerder een nieuwe medewerker kunt toevoegen, zodat hij/zij toegang heeft tot Adviesbox.

Per medewerker een licentie

Om een nieuwe medewerker toe te voegen heb je een licentie nodig. In de contract-app op het scherm Licenties staat hoeveel licenties er nog beschikbaar zijn. Heb je nog een licentie beschikbaar? Dan kun je de medewerker opvoeren in het scherm Medewerkers

Medewerker toevoegen

Op het scherm Medewerkers in de contract-app kun je een nieuwe medewerker toevoegen.

Stap 1: Nieuwe medewerker toevoegen
Klik op de kno+ Nieuwe medewerker toevoegen.

Stap 2: Gegevens invullen
Vul de gegevens in de pop-up Nieuwe medewerker toevoegen in.
Deze pop-up bestaat uit de onderdelen Persoonsgegevens, Contactgegevens en Licentiegegevens
Geef bij het onderdeel Licentiegegevens aan van welke licentie hij/zij gebruik gaat maken en bij welke vestiging(en) en gebruikersgroep(en) de medewerker hoort.

Stap 3: Registratiemail verzenden
Als je de medewerker wilt uitnodigen, klik dan op de knop Registratiemail verzenden. De medewerker ontvangt dan een mail met een link om een account aan te maken.

Stap 4: Account aanmaken 
Deze stap voert de nieuwe medewerker uit. De medewerker opent de link uit de mail en volgt vervolgens de stappen om een account aan te maken en kan aan de slag met Adviesbox. 

Klik hier voor een kort stappenplan die je kunt gebruiken bij het aanmaken van je account.

  • Related Articles

  • Een overbruggingskrediet invoeren

   Inleiding In dit artikel lees je: een korte instructie over hoe je een overbruggingskrediet invoert; meer informatie over de (on)zichtbaarheid van het overbruggingskrediet in Adviesbox; een uitgebreide instructie voor als je meer verdieping nodig ...
  • Instellen toegangsrechten tot klanten per medewerker

   Inleiding In dit artikel lees je hoe een beheerder de toegangsrechten tot klanten per medewerker kan instellen danwel aanpassen. Drie niveaus van toegang tot klanten en dossiers Er zijn drie niveaus: medewerker, vestiging en organisatie. De inzage in ...
  • Een bestaand opbouwproduct geruisloos voortzetten

   Inleiding In dit artikel lees je hoe je een bestaande kapitaalverzekering of spaarrekening fiscaal geruisloos kan voortzetten in een ander product binnen Adviesbox. Bij het geruisloos voortzetten van het opbouwproduct naar een ander product houdt ...
  • Reeds genoten renteaftrek en eigenwoningschuld uit het verleden invoeren

   Inleiding Je kunt in Adviesbox aangeven dat er in het verleden renteaftrek is genoten. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden bij het genereren van leningdelen in een nieuw voorstel. In dit artikel lees je het volgende: een korte terugblik over ...
  • Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen

   Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...