Waarom wordt het WW-scenario niet goed doorgerekend?

Waarom wordt het WW-scenario niet goed doorgerekend?

Oorspronkelijke vraag:
WW-scenario wordt niet goed doorgerekend. Klant zou bij WW nog een hypotheek van € 313.000 kunnen krijgen. Hoe kan dit?

Antwoord:
De maximale hypotheek in het WW-scenario is gebaseerd op het inkomen uit de eerste kolom, dus van de 1ste twee maanden.
Waarom er geen rekening wordt gehouden met het feit dat na 18 maanden het WW-inkomen wegvalt is omdat er wordt gerekend met het inkomen en de complete situatie in het eerste volledige kalenderjaar; dat is het uitgangspunt. 
Er wordt geen rekening gehouden met het verloop van de uitkering buiten dat jaar.