Wat wijzigt er per 1 januari 2019 aan NHG- en Hypotheek normen, sociale en fiscale cijfers

Wat wijzigt er per 1 januari 2019 aan NHG- en Hypotheek normen, sociale en fiscale cijfers

NHG

Kostengrens zonder Energie Besparende Voorzieningen (EBV) wordt verhoogd van 265.000 euro naar 290.000 euro
Kostengrens met EBV wordt verhoogd van 280.900 euro (106% Marktwaarde) naar 307.400 euro
Borgtochtprovisie gaat van 1% naar 0,9%
Er is een Energie Bespaar Budget geïntroduceerd. Dit wordt nog niet door HDN ondersteund en daarom ook niet in Adviesbox.
Inkomensverklaring Ondernemer is geïntroduceerd. Dit wordt nog niet door HDN ondersteund en daarom ook niet in Adviesbox.

Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK)

Het inkomen van de minst verdienende partner telt voor 70% mee in plaats van 60% voor bepaling financieringslastpercentage
Nieuwe financieringslast tabellen
Ondergrens van het inkomen van de niet-kwetsbare groep wordt verhoogd van 20.500 euro naar 21.000 euro
Nul-op-de-meter woning blijft 25.000 euro extra maximale hypotheek op basis van inkomen houden
Voor woningen met energielabel van A++ en hoger, maar niet zijnde nul-op-de-meter woningen, mag nog maar 15.000 euro extra maximale hypotheek op basis van inkomen geleend worden.

Ongewijzigd in de TRHK

Het inkomen van de minst verdienende partner telt voor 70% mee voor bepaling financieringslastpercentage
De maximale Loan to Value (LTV) blijft 100%
De inkomensnorm van minimaal 33.000 euro voor de extra verstrekking op inkomen voor energiezuinige woningen blijft bestaan

In de sneltoets én op tabblad Aanleiding van een advies is de keuze toegevoegd om te rekenen met de 2018 of 2019 normen voor de maximale hypotheek.

Fiscaal

In box 1 zal het aantal tariefschijven stapsgewijs worden teruggebracht van vier naar twee.
Voor nu zijn alleen de tarieven voor 2019 in de wet vastgelegd en in Adviesbox opgenomen.
De vervolgstappen in het wijzigen van de tarieven van de jaren erna, zal in Adviesbox worden verwerkt zodra ze in de wet zijn vastgelegd.

De afbouw van het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5% per jaar was al in Adviesbox opgenomen.
Per 1 januari zal ook de versnelde afbouw met 3% per jaar verwerkt zijn.

Per 1 januari zal ook de afbouw van het tarief waartegen andere posten afgetrokken kunnen worden in Adviesbox verwerkt zijn.
Dat betreft de ondernemersaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek en partneralimentatie.
Ook deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde "Wet Hillen") beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. Deze afbouw was reeds in Adviesbox opgenomen.

De ouderenkorting wordt verhoogd. Dit wordt 1.596 euro minus het inkomen boven 36.783 euro.

Overige tarieven zoals box 3 belasting en Eigenwoningforfait percentages die per 1 januari 2019 wijzigen zullen ook in Adviesbox wijzigen.

Verzamelwet SZW 2018

Nieuwe sociale jaarcijfers (minimumloon, WIA, WW, etc)

Er kan met betrekking tot fiscale en sociale cijfers niet worden gekozen om met 2018 of 2019 normen te rekenen. Deze cijfers hebben met name invloed op bruto-netto berekeningen en zullen per 1 januari aangepast worden in Adviesbox.