Wat kan de reden zijn van een hogere of lagere woonquote?

Wat kan de reden zijn van een hogere of lagere woonquote?

Pensioendatum ontbreekt

Het advies komt voort uit een online inventarisatie en klant is vergeten de pensioendatum in te vullen. Adviesbox gaat er dan van uit dat het pensioen al is ingegaan en telt het pensioeninkomen op bij het toetsinkomen.

Buitenlands inkomen


Het vakje 'Buitenlands inkomen' is aangevinkt. Dit inkomen wordt niet door alle maatschappijen geaccepteerd.

Vrij vermogen

Op het tabblad 'Maximale hypotheek' staat een waarde in het veld 'Vrij vermogen.' Dit vermogen zorgt ervoor dat het toetsinkomen wordt verhoogd.


Energielabel A++ of hoger

Is een woning gekwalificeerd als A++ of hoger (Analyse > Aanleiding > 'Onderpand'), dan wordt er een bedrag van € 9.000,- buiten beschouwing gelaten in de berekening van de financieringslast, ook zonder dat er sprake is van het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de praktijk worden de lasten voor deze € 9.000,- opgeteld bij de toegestane jaarlast op het tabblad 'Acceptatie.'


Energiebesparende voorzieningen

Energiebesparende voorzieningen (Financieringsbehoefte > 'Verbouwing / verbetering') mogen tot een bedrag van maximaal € 9.000,- buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast.

Kredietlasten

De lasten voor een door- of aflopend krediet of voor een studieschuld komen voor 2% of 0,75%/0,45% (studieschuld) of, indien lager, de werkelijke lasten, in mindering op de toegestane jaarlast.

Restschuldkrediet

Als zich in het voorstel een restschuldkrediet bevindt, dan komen de berekende lasten hiervoor in mindering op de getoonde toegestane jaarlast op het tabblad 'Acceptatie'.

Ontvangen alimentatie

Ontvangen alimentatie (Inkomen & Fiscus > 'Overige inkomsten box 1) leidt tot verhoging van het toetsinkomen en dus de toegestane jaarlast.

 Starterslening

Een starterslening (Financieringsbehoefte > 'Andere financiering(en)') kan, omdat hier bij aanvang geen rente en lasten voor worden betaald, zorgen voor een hogere toegestane jaarlast.