Waarom wordt het inkomen van aanvrager 2 niet meegenomen in de toetsing?

Waarom wordt het inkomen van aanvrager 2 niet meegenomen in de toetsing?

Bij aanvrager 2 is als 'Verklaring inkomen' gekozen voor 'UWV Document' maar er geen bedrag bij ingevoerd. Zie bijgevoegde schermafbeelding.

Kiest u daar voor 'Werkgeversverklaring' dan gaat het wel goed.