Waarom wordt de maximale hypotheek niet hoger als ik een hoger pensioeninkomen invoer?

Waarom wordt de maximale hypotheek niet hoger als ik een hoger pensioeninkomen invoer?

Bij naderend pensioen wordt getoetst op het huidige inkomen en op het pensioen inkomen.
De ruimte tussen de toegestane last en de toetslast mag niet stijgen. 
Is het zo dat het inkomen na pensionering nog stijgt dan zal dat niet meegerekend worden.