Waarom wordt de fiscale aftrek negatief, dan € 0 en daarna weer negatief?

Waarom wordt de fiscale aftrek negatief, dan € 0 en daarna weer negatief?

De aftrekbare hypotheekrente wordt op een gegeven moment minder dan de bijtelling van het Eigenwoningforfait.
Omdat de Wet Hillen wordt afgebouwd, zorgt dit voor een fiscaal nadeel.

Op een gegeven moment gaat het inkomen uit loondienst over in een lager inkomen uit pensioen.
Dan kan de bijtelling van het Eigenwoningforfait toebedeeld worden aan de partner die dankzij het lagere inkomen en heffingskortingen geen inkomstenbelasting verschuldigd is.
Hebben beide alleen AOW dan is er helemaal geen inkomstenbelasting verschuldigd na heffingskortingen.
Niet zonder de eigen woning, en niet met de eigen woning. Geen fiscaal voor- of nadeel dus.

Nog later, als de Wet Hillen zover afgebouwd is dat het Eigenwoningforfait zorgt voor inkomensheffing die niet meer helemaal gecompenseerd wordt door heffingskortingen, ontstaat er weer een fiscaal nadeel.De te betalen inkomstenbelasting is het beste te controleren op het overzicht 'Fiscaal inkomen' voor een jaar naar keuze.