Waarom kan ik de aftrekbaarheid van leningdelen niet meer splitsen in meerdere perioden?

Waarom kan ik de aftrekbaarheid van leningdelen niet meer splitsen in meerdere perioden?

Met ingang van 1 juli 2019 is de optie vervallen om bij een leningdeel meerdere perioden op te geven voor Begin- en Einddatum renteaftrek.Voorheen was dit wel mogelijk.
Maar HDN kent geen mogelijkheid om meerdere perioden renteaftrek per leningdeel mee te sturen naar de geldverstrekker.
Dat betekent dat voorheen de ingevoerde informatie niet werd meegestuurd naar de geldverstrekker.

Dat was geen probleem omdat fiscaliteit op dit niveau niet gezien werd als heel relevant voor de hypotheekaanvraag.
Maar sinds enige tijd wordt van geldverstrekkers ook verwacht dat ze fiscaliteit volledig administreren en (kunnen) doorgeven aan de Belastingdienst.

Voor Adviesbox is er daarom geen andere mogelijkheid dan de optie meerdere begin- en einddata renteaftrek per leningdeel te kunnen invoeren, te laten vervallen.
Adviezen waarin dit al ingevoerd is blijven intact. Daarin blijven de meerdere ingevoerde perioden zichtbaar en wordt er mee gerekend.

Het alternatief om de fiscaliteit toch goed te kunnen invoeren is om leningdelen te splitsen.