Waarom is het negatief fiscaal voordeel vanaf 2018 nog groter dan vorige jaren?

Waarom is het negatief fiscaal voordeel vanaf 2018 nog groter dan vorige jaren?

Omdat de Wet Hillen afgebouwd wordt, wordt het fiscaal nadeel inderdaad groter.
In 2017 en eerder kon er al een negatief fiscaal voordeel ontstaan door de beperking van het tarief waartegen hypotheekrente afgetrokken kan worden.
Dat leidde feitelijk tot een bijtelling.
Nu, met de afbouw van de Wet Hillen, wordt de aftrek geen/geringe eigenwoningschuld steeds kleiner.
De belasting die over het Eigenwoningforfait wordt geheven, wordt dus steeds minder gecompenseerd door aftrekbare hypotheekrente en aftrek dankzij Wet Hillen.
Dit leidt daadwerkelijk tot belastingheffing en daardoor een hogere netto last voor de hypotheek.