Waarom is de maximale hypotheek na Adviesbox 2018.3 opeens anders?

Waarom is de maximale hypotheek na Adviesbox 2018.3 opeens anders?

Vanaf Adviesbox release 2018.3 is de berekeningsmethodiek voor de maximale hypotheek gewijzigd.
Er wordt nu voor elke individuele maand getoetst. Voorheen werden jaarinkomens terug gerekend naar gemiddelden per maand.

In de meeste gevallen heeft deze wijziging geen impact op de resulterende maximale hypotheek.
Maar er zijn situaties waarin de maximale hypotheek na de wijziging anders is, dan daarvoor.

Dit kan het geval zijn wanneer er een verandering in inkomen is binnen de 10 jaar na de verwachte passeerdatum.

Stel bijvoorbeeld dat een pensioen een maand later in gaat dan de AOW leeftijd waar Adviesbox momenteel mee rekent.
Er is dan één maand waarin er geen inkomen uit arbeid en pensioen is, en alleen inkomen uit AOW.
Omdat na de aanpassing een berekening wordt gedaan van de maximale hypotheek in die maand, zal die lager uitpakken dan wanneer het totale jaarinkomen van dat moment wordt gedeeld door 12 om zo tot maandinkomens voor de toetsing te komen.

Met deze nieuwe berekeningsmethode kan Adviesbox een nog betere indicatie geven van de maximale hypotheek.