Waarom staat de waardeopbouw op 0?

Waarom staat de waardeopbouw op 0?

Bij opbouwproducten die worden ingevoerd in het tabblad Kapitaalverz. of Vermogen is het van belang dat Adviesbox het verloop van de opgebouwde waarde gedurende de looptijd kan berekenen.
De meeste schermen hebben hiervoor een rekenmachine icoontje.

Na het klikken hierop moet de berekende waarde op einddatum in beeld komen, links onderin in het kader 'Depotwaarde'.
Als dat niet zo is dan wordt in de rapportages ook geen rekening gehouden met de waarde die wordt opgebouwd.

De waardeopbouw kan niet berekend worden als bij 'Soort berekening' is gekozen voor Eigen invoer óf als een van de factoren voor het gekozen soort berekening niet ingevoerd is.

Bijvoorbeeld bij 'Soort berekening': Inleg wordt de inleg berekend op basis van de looptijd, het rendement en het doelkapitaal.
Als een of meer van die factoren niet bekend zijn dan kan de inleg niet berekend worden en daarmee ook de waardeopbouw niet.