Waarom is de waardeopbouw niet zichtbaar in kolom Snel inzicht?

Waarom is de waardeopbouw niet zichtbaar in kolom Snel inzicht?

Dan is in tabblad Vermogen of Kapitaalverzekering de waardeopbouw niet doorgerekend. Klik op de calculator.