Waardeopbouw niet zichtbaar in kolom Snel inzicht

Waardeopbouw niet zichtbaar in kolom Snel inzicht

Dan is in tabblad Vermogen of Kapitaalverzekering de waardeopbouw niet doorgerekend. Klik op de calculator.

  • Related Articles

  • AO niet zichtbaar?

   Kan 3 mogelijke redenen zijn: eindleeftijd /einddatum verzekering of het toetsjaar aanpassen bij de instellingen. Onderhoud> Instellingen> Inregelen/ Uitgangspunten advies> Arbeidsongeschiktheid/Toetsjaar tekort op 6 of 7 . ​
  • Waarom komt de Woonlastenverzekering niet in beeld als ik AOscenario analyseer?

   Looptijd bij verzekerd maandbedrag staat op 20 maanden i.p.v 240 maanden en de uitkeringsduur is niet ingevuld dat zou 20 maanden (als voorvbeeld) zijn. Nu is de Woonlastenverzekering zichtbaar in het ao scenario.
  • Woonlastenverzekering neemt Adviesbox niet mee in berekening AO

   De verzekering heeft een uitkeringsduur van 24 maanden. U zult dus precies in een goed 'toetsjaar tekort' moeten kijken om de uitkering in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld toetsjaar 3 - zie bijgevoegde schermafbeelding. U zult overigens een gebruteerde ...
  • Kapitaalverzekering met waardeopbouw overzicht.

   Bij het tabblad Kapitaalverzekering kunt u een nieuwe verzekering invoeren. Belangrijk is het invoeren van de Waardeopbouw met datum. Bij soort berekening> Voorbeeldkapitaal met Rendementspercentages. Ook voert u de te betalen premie in.  Klikt u op ...
  • Waardeopbouw op 0?

   Bij opbouwproducten die worden ingevoerd in het tabblad Kapitaalverz. of Vermogen is het van belang dat Adviesbox het verloop van de opgebouwde waarde gedurende de looptijd kan berekenen. De meeste schermen hebben hiervoor een rekenmachine icoontje. ...