Waar voer ik kinderalimentatie op die wordt meegeteld in de toetsing i.v.m. het aanvragen van een krediet?

Waar voer ik kinderalimentatie op die wordt meegeteld in de toetsing i.v.m. het aanvragen van een krediet?

Bij Inventarisatie > Huidige Situatie > tabblad Overig/ klik op Nieuw/ Correctie last Neutraal/ begin en einddatum met bedrag invoeren.

De manier waarop dit in de toetsing wordt meegenomen kan per geldverstrekker verschillen overigens.