Waar kan ik in het rapport het Overbruggingskrediet zien?

Waar kan ik in het rapport het Overbruggingskrediet zien?

Het  overbruggingskrediet wordt veelvuldig vermeld in de rapportage, specifiek bij de onderdelen:
  1. Financieringsbehoefte
  2. Overzicht vergeleken voorstellen (indien van toepassing)
  3. Motivering - Uw Hypotheek - fiscale aftrek
  4. Motivering - Ons advies - dubbele woonlasten
  5. Bijlage A - Specificatie van uw inkomen en uitgaven.