Wat is in een advies het verschil tussen de term "passend" en de term "verantwoord"?

Wat is in een advies het verschil tussen de term "passend" en de term "verantwoord"?

Adviesbox spreekt in de scenario's over verantwoord indien het inkomen gelijk blijft (of zelfs groter wordt).

Indien er wel sprake is van een inkomensvermindering maar deze nog binnen de norm valt spreekt deze over passend.

Als er dermate veel inkomensverlies is dat het niet langer binnen de normen valt, dan stelt deze overschrijdt.