Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Inleiding

Hieronder lees je veelgestelde vragen over Adviesbox Online.
Om duidelijk te maken om welke variant het gaat, staat in de onderstaande tekst 'Adviesbox' voor het huidige softwarepakket en 'Adviesbox Online' voor de online variant. 

Veelgestelde vragen

Planning

Wanneer is Adviesbox Online beschikbaar?
De uitrol van Adviesbox Online staat gepland voor september 2021. We gaan gefaseerd uitrollen, dus niet iedereen is gelijk aan de beurt. Bestaande gebruikers ontvangen een uitnodigingsmail als ze over kunnen stappen. Deze planning geldt trouwens alleen voor de Adviesbox-gebruikers die geen gebruik maken van +Klantdossier. Want voor gebruikers van +Klantdossier zijn we een klantportaal en een beheeromgeving aan het realiseren en die worden in de loop van het tweede kwartaal geïntroduceerd. We houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoe staat het met het +Klantdossier?
+Klantdossier blijft voorlopig nog beschikbaar, gekoppeld aan de huidige Adviesbox. We werken nu hard aan een nieuw klantportaal en een beheeromgeving die +Klantdossier uiteindelijk gaat vervangen. Vanaf dat moment is het ook voor alle andere gebruikers, die dat willen, beschikbaar. 

Blijft Adviesbox beschikbaar?
We hebben nog geen exacte datum tot wanneer je Adviesbox kunt gebruiken. Daarnaast is er een afhankelijkheid met het nieuwe platform van HDN. Uiteindelijk gaan ze het oude HDN platform niet meer ondersteunen en dan kun je Adviesbox niet meer gebruiken om aanvragen te versturen. We gaan het nieuwe platform namelijk niet koppelen aan Adviesbox.

Onboarding- en migratieproces

Wordt de huidige licentie automatisch omgezet naar Adviesbox Online? 
Nee, dit gaat niet automatisch. Je moet hiervoor een onboardingprocedure doorlopen. 

Worden de teksten een-op-een overgenomen in Adviesbox Online?
De standaard motivatieteksten kun je migreren naar Adviesbox Online.

Kunnen we huidige vestiging-inrichting over laten nemen in de nieuwe omgeving?
Nee, deze moet opnieuw worden ingericht in de Contract-app.
 
Kan ik de bestaande klanten overzetten naar Adviesbox Online?
Ja. Je kunt de bestaande klanten met de bijbehorende dossiers overzetten van Adviesbox naar Adviesbox Online.

Is het mogelijk om bestaande dossiers niet over te zetten?
Ja, die mogelijkheid is er. Maar als je er voor kiest bestaande dossiers over te zetten dan worden ze allemaal overgezet.

Kosten

Zijn de kosten van Adviesbox Online gelijk aan de kosten voor Adviesbox?
Ja, de prijzen blijven gelijk.

Wordt +Klantdossier straks geïntegreerd of moet ik daar straks ook nog voor betalen?
De applicatie Klantportaal zal apart geprijsd worden, net als de applicatie Beheer. De functionaliteit zal veel uitgebreider zijn dan in het huidige +Klantdossier.

Komt er een differentiatie in het tarief van Adviesbox Online als je geen gebruik maakt van de applicatie Bemiddeling?
Adviesbox Online kent een vaste prijs inclusief de basisfunctionaliteit Bemiddeling. De uitgebreide bemiddelomgeving zal apart geprijsd worden als add-on.

Licenties en autorisaties 

Kan ik als nieuwe gebruiker in een proefomgeving starten?
Ja. Je krijg een proeflicentie inclusief een overeenkomst, waarbij de eerste maand niet in rekening wordt gebracht. 

Wij werken met drie adviseur op één HDN-licentie. Kunnen we wel drie gebruikers maken met ieder eigen inloggegevens en dat we met onze eigen telefoon inloggen?
Ja, dat is inderdaad de werkwijze in Adviesbox Online.

Hebben we per medewerker een licentie nodig?
Ja. Voor een binnendienstmedewerker kun je straks de uitgebreide bemiddelomgeving afnemen, zonder de Advies-app.

Heeft een binnendienstmedewerker zelf een licentie nodig?
Ja. Iedere gebruiker moet namelijk met een tweestapsverificatie inloggen. 

Voor bemiddeling gebruik ik FF Elements. Heb ik een extra licentie nodig voor Bemiddeling?
Nee. Je hebt dan geen extra licentie bij Adviesbox Online nodig.

Blijft Adviesbox Online exclusief voor ons kantoor in verband met de portefeuillerechten en de AVG rondom privacy?
Uiteraard.

Hoe zit het met de HDN-inrichting: kan ik deze per vestiging inrichten?
Ja, dat is mogelijk.

Kan ik ook direct de adviezen van mijn collega's zien en aanpassingen hierop doen?
Ja, dat is mogelijk als je de juiste autorisatie hebt ingesteld.

Blijft het mogelijk om een advies door te sturen naar een collega-adviseur?
Binnen de applicatie zelf is dat niet meer nodig, omdat de database altijd gedeeld is met de rest van de organisatie.

Kan ik als beheerder er voor kiezen dat alle adviseurs elkaars adviezen kunnen lezen, zonder dat ze elkaars adviezen kunnen aanpassen? 
Ja, je kunt dit straks inregelen.

Kunnen adviseurs er voor kiezen om bij vakantie elkaar op te vangen door tijdelijk de rechten uit te breiden?
Ja, je kunt dit straks inregelen.

Kan ik iemand tijdelijk mijn inloggegevens geven bij vakantie (collega-kantoor neemt mij waar)?
Je kunt een licentie tijdelijk aan een andere gebruiker koppelen. Een gebruikers moet namelijk altijd met zijn persoonlijke gegevens inloggen.

Online omgeving

Zijn er minimale systeemvereisten?
Je hebt een goede internetverbinding nodig en een laptop/desktop/tablet met een minimale resolutie van 1024 pixels en een internetbrowser van Chrome, Safari of Edge.

Kan ik met Adviesbox Online werken als ik bij een klant ben met een slechte internetverbinding?
Zonder internet is Adviesbox Online niet te gebruiken. 

Kan ik bij calamiteiten, zoals internetuitval, terugvallen op het lokale adviesprogramma? Of verdwijnt de lokale back-up?
Nee. Adviesbox in zijn huidige vorm gaat verdwijnen.

Wij werken op een serveromgeving met Adviesbox. Hoe zit dit met de nieuwe release?
Die serveromgeving kan vervallen. Adviesbox Online is een SaaS-oplossing die Intersoftware beschikbaar stelt.

Wat is het grootste voordeel om over te gaan naar een online omgeving?
Bovenal gemak. Daarnaast hoef je zelf geen server meer in te richten en back-ups te maken.

Inloggen

Logt het systeem je ook automatisch uit, zodat je de hele dag moet inloggen met naam/wachtwoord en de tweestapsverificatie?
Na het inloggen blijf de applicatie 1 uur beschikbaar als je die niet gebruikt. Daarna moet je weer inloggen.

Is het gebruik van Adviesbox Online IP-adres gebonden? Of kan ik overal in Nederland inloggen?
Er is geen IP-restrictie. Je kunt overal in Nederland inloggen.

Koppelingen

Komt er ook een koppeling met Elements, Accelarate, Assistent, ANVA en Hypotheekbond?
Ja.

Ik zag Ockto niet in het lijstje staan. Kan via Elements de brondata worden opgehaald van Ockto?
Ja.

Blijft de koppeling van Adviesbox naar Assu /AI en andersom bestaan, dus blijft het uitwisselen van de ingevoerde gegevens mogelijk?
Ja.

Komt er in het online platform ook een koppeling met ons CRM systeem Dias?
Adviesbox Online levert een generieke koppelmogelijkheid. Dias zal zelf voor de koppeling moeten zorgen. 

Is de aanvraag te exporteren naar Elements? En vanuit daar via HDN naar de bank?
Ja.

Klantprofiel

Is het klantprofiel ook voorgelegd bij auditors?
Ja, partijen als Hoffelijk hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe klantprofiel.

Kan ik zelf ook vragen toevoegen aan het klantprofiel?
Nee, dat is vooralsnog niet mogelijk.

Kan het klantprofiel ook weer online ingevuld worden?
Ja, in de nieuwe klantportaalomgeving.

Kan ik straks een nieuw leeg inventarisatieformulier en klantprofiel downloaden?
Die mogelijkheid wordt nog bekeken.

Instellingen

Kan ik per vestiging een ander logo instellen?
Nee, dat is niet mogelijk.

De lettertjes zijn erg klein. Is dit te vergroten? 
De standaard browserfunctionaliteit voorziet hierin. 

Is het mogelijk om een andere achtergrondkleur te kiezen?
Nee, dat is niet mogelijk.

Berekeningen

Kan ik in de financieringsopzet ook de boeterente berekenen, zoals dat nu ook het geval is?
Ja, dat blijft mogelijk.

Kan ik ook snelle berekeningen maken zonder de hele inventarisatie in te vullen?
Ja, dat blijft mogelijk.

Kunnen alle berekeningen geprint worden?
Ja, dat kan.

Komen alle bedragen in de scenario's nog steeds allemaal bruto?
De inhoud van de scenario's blijft hetzelfde.

Kan ik bij combinatiehypotheken ook de maandlasten berekenen?
Ja dat is mogelijk, net als nu in Adviesbox.

Rapportage

Kan ik de motivatieteksten straks ook op individueel niveau inregelen?
De motivatieteksten zijn op het niveau van kantoor, vestiging of adviseur in te regelen. Dit kun je zelf bepalen.

Is het rapport in de standaardvariant niet te comprimeren naar wat minder pagina's? Nu zijn het 50 pagina's.
De nieuwe rapportstructuur is volledig aangepast en kent een beknopter rapport met veel te selecteren bijlagen. 

Is voor het genereren van het rapport Windows nodig?
Nee, dit gaat online en je kunt het rapport downloaden.

Wordt de aanmaak van de output sneller voor het adviesrapport? Het duurt nu minimaal 10 minuten.
Het rapport wordt nu online in de achtergrond opgebouwd. Dat gaat sneller dan nu het geval is. Daarnaast wordt je werkstation niet meer geblokkeerd en kun je verder werken.

Documenten

Kan ik alle PDF-stukken koppelen in Documenten, bijvoorbeeld een scan van een paspoort?
Ja dat is mogelijk. Je kunt ook andere documentsoorten koppelen zoals jpg, jpeg, png en docx.

Er komt een plaats om documenten op te slaan. Moet ik dit zien als OneDrive waarin ik alle documenten van een dossier kan opslaan?
Klopt.

Kan ik de documenten downloaden?
Ja, dat is mogelijk.

Kan ik de documenten ook slepen in plaats van selecteren (voor HDN)?
Nee, dat is niet mogelijk. Je moet de bestanden eerst uploaden (waar slepen en neerzetten mogelijk is) en daarna koppelen aan het juiste aan te leveren document.

Kan een klant zijn stukken uploaden via bijvoorbeeld een kluis, zodat wij deze gegevens sneller kunnen verwerken?
Die functionaliteit komt met het klantportaal beschikbaar.

Is het mogelijk om de documenten in Adviesbox Online te verzamelen en in één keer via HDN te verzenden?
Ja, dat is mogelijk.

Is er ook een optie om alle HDN binnenkomende berichten tegelijk in te zien?
In het notificatiecentrum zie je dat er een bericht is voor een dossier. Je ziet niet specifiek welk HDN-bericht binnengekomen is.

Advies

Kan ik een dossier kopiëren of moet ik alles opnieuw invullen om een nieuw advies te maken?
Ja, kopiëren van adviezen blijft mogelijk.

Zit er een maximum aan het aantal voorstellen of is dit losgelaten? 
Ja, het maximum is ook nu weer op drie gezet. In een latere update laten we dit aantal los en kun je meerdere voorstellen maken. 

Kan ik een voorstel een andere naam geven?
Ja, dat is mogelijk. 

Ik zie geen optie 'oversluiten bestaande hypotheek', klopt dat?
Die optie is te kiezen op het scherm Aanleiding en op het scherm Financieringsbehoefte.

Is in Hypotheekvergelijker opgenomen welke geldverstrekker gedurende de gehele looptijd de goedkoopste is?
Ja, net als in Adviesbox.

Komt de ORV vergelijker ook onder Berekenen te zitten?
Ja, de vergelijker komt daar ook beschikbaar.

Kan ik bij advies switchen van geldverstrekker zonder dat ik alles weer opnieuw moet invoeren, zoals looptijd, bedragen en aftrekbaarheid?
Dat is nu ook al een functionaliteit in Adviesbox en dat zit straks ook weer in Adviesbox Online.

Zit er bij de aanvraag taxatie en/of Nationale Waarborg in die koppeling ook de reeds ingevulde klantgegevens, zodat ik de gegevens maar één keer hoef in te voeren?
Net als in Adviesbox is deze functionaliteit ook in Adviesbox Online aanwezig.

Allerlei

Wat is de nieuwe technologie die jullie hebben toegepast?
We maken gebruik van de modernste technologie en hebben daarbij gekeken naar best practices voor het ontwikkelen van dergelijke complexe applicaties met uiterst gevoelige data. De applicatie bestaat globaal uit twee delen. Een platform waar berekeningen plaatsvinden en data en documenten worden opgeslagen en een gebruikersapplicatie (met verschillende apps) die voor moderne browsers geoptimaliseerd is. De gebruikersapplicatie praat met het platform met behulp van een API-interface. Het platform is gerealiseerd met Microsoft-technologie. De gebruikersapplicatie is in React gebouwd. We hosten Adviesbox Online bij Microsoft Azure vanwege veiligheid en flexibiliteit van die oplossing. 

Ik zie nog wel veel "wacht-/denkrondjes". Is dat straks ook zo?
Berekeningen zullen altijd gemaakt moeten worden en vergen wachttijd, net als in Adviesbox. Maar de “live” variant is wel een stuk sneller dan de demo-omgeving die we lieten zien.  De performance wordt nauwlettend in de gaten gehouden en we sturen bij waar nodig. 

Kan een bedrijf dezelfde database ook voor andere bedrijfsapplicatie gebruiken, zoals een administratieprogramma?
Nee, dat is niet mogelijk. Er komt een generieke API-koppeling waar andere softwarepakketten tegenaan kunnen programmeren.

Is het digitaal binnenhalen van brongegevens ook opgenomen?
Daar zal het klantportaal in voorzien. Inlezen via de bekende routes, zoals Accelerate, Ockto Connect en Faster Forward, blijft ongewijzigd.

Kan een potentiële klant de inventarisatie straks ook online invullen?
Ja. Daar zal het klantportaal in voorzien. 

Ik zie in Adviesbox Online alleen een nieuwe vormgeving, voor de rest zaten deze functies al in Adviesbox. Klopt dat?
We hebben er bewust voor gekozen om de huidige gebruikersinterface van Adviesbox over te nemen zodat onze gebruikers probleemloos kunnen overstappen. Adviesbox Online is uiteraard zo opgezet dat we later nieuwe functionaliteit gemakkelijk kunnen toevoegen.

Is het mogelijk dat jullie een eenvoudige workflow toevoegen?
In de uitgebreide bemiddelomgeving die we als add-on zullen aanbieden komt er een workflow beschikbaar.

  • Related Articles

  • Vragen aanpassen online inventarisatie

   à klantdossier / online inventarisaties à linksonder à uitnodigen à klikken op groene potloodje à onderwerpen aan- en uitvinken
  • Waar kan ik een aan te vragen bankgarantie invoeren?

   Op tabblad Financieringsbehoefte via de verdiepingsknop achter het veld Bankgarantie.
  • Webinar Sneakpreview Adviesbox Online

   Inleiding Kijk hier het webinar ‘Sneakpreview Adviesbox Online’ terug dat plaatsvond op 16 december 2020. In dit webinar onthulden we de eerste beelden van de online versie van Adviesbox en gaven we een indruk van de compleet nieuwe ...
  • Waarom zie je geen bepaald hypotheek label in Adviesbox?

   Hieronder een overzicht van hypotheeklabels die specifieke eigenschappen hebben waardoor ze niet- of anders in beeld komen dan verwacht. Hypotheeklabel Eigenschap Allianz Alleen met NHG Delta Lloyd Geen nieuwe hypotheken per 1 februari 2018 Delta ...
  • Tenaamstelling op polis bij verpanding verkeerd

   We krijgen regelmatig vragen over verpanding en specifiek de naam van de geldverstrekker die de verzekeraar op de polis zet. Helaas is het momenteel niet mogelijk om in Adviesbox een aanpassing door te voeren waardoor de gewenste naam op de polis ...