Stoppen-met-werken leeftijd

Stoppen-met-werken leeftijd

à in analyse / aanleiding links pensioen aanvinken

à in inventarisatie / huidige situatie in het dashboard op pensioen klikken

à indien nodig instellingen openen

à Nu stoppen-met-werken-op-leeftijd waarde controleren en zonodig aanpassen en einddatum invoeren

à via de vierkante knop zie je de leeftijd per type inkomen

à klik op het rekenmachientje om eventuele wijzigingen door te

laten rekenen