Starterslening niet in huidig overzicht in de huidige situatie.

Starterslening niet in huidig overzicht in de huidige situatie.

Als u op het Startersleningdeel de automatische rentedaling uitvinkt dan kunt u achter de rente een rentescenario invoeren.

Daarmee kunt u de eerste 3 jaren zonder rente invoeren en daarna mét rente invoeren.

Dan krijgt u de lasten van de Starterslening ook in beeld via Afdrukken - Lasten.

De eerste 3 jaar wordt niet in het lastenoverzicht meegenomen de aflossing en rente.