Waarom zie ik de Starterslening niet in het overzicht van de huidige situatie?

Waarom zie ik de Starterslening niet in het overzicht van de huidige situatie?

Als u op het Startersleningdeel de automatische rentedaling uitvinkt dan kunt u achter de rente een rentescenario invoeren.
Daarmee kunt u de eerste 3 jaren zonder rente invoeren en daarna mét rente invoeren.
Dan krijgt u de lasten van de Starterslening ook in beeld via Afdrukken - Lasten.
De eerste 3 jaar wordt niet in het lastenoverzicht meegenomen de aflossing en rente.