Hoe maak ik een sneltoets zonder de klantgegevens telkens opnieuw in te voeren?

Hoe maak ik een sneltoets zonder de klantgegevens telkens opnieuw in te voeren?

U kunt via menu Aparte Berekeningen - Sneltoets met weinig invoer een maximale hypotheek berekenen.
Hierbij kunnen de ingevulde gegevens niet automatisch ingevuld worden vanuit een advies of opgeslagen worden. (Ook niet vanuit de sneltoets).

Op de volgende manier berekent u snel de maximale hypotheek waarbij u de klant wel bewaart en opnieuw kunt oproepen:
Op tabblad Personalia vult u de naam en geboortedatum in,

Op tabblad Inkomen & Fiscus vult u het inkomen in,

Op tabblad Analyse - Aanleiding vinkt u Aankoop woning aan,

Vervolgens gaat u naar tabblad Maximale hypotheek waar nu van diverse maatschappijen de maximale hypotheek wordt weergegeven,

Sla het advies op.