Gebruikersinstructie: Scenario echtscheiding

Gebruikersinstructie: Scenario echtscheiding

Inleiding

Deze gebruikersinstructie beschrijft een echtscheidingsscenario waarin één van beide partners in het huis blijft wonen en de hypotheek overneemt. 

Bestaande klanten

Het kan zijn dat de partners die scheiden al samen in uw klantenbestand staan.

Het resultaat van de scheiding is dat u een nieuw advies maakt voor één van deze partners, die het eigendom van de woning en de financiering hiervan overneemt.

In het ‘Klanten’ tabblad zoekt u de klanten op. Rechts in het scherm is nu een knop ‘Splitsen’ beschikbaar. Als u daarop klikt kunt u kiezen voor welke van de twee aanvragers u een nieuw advies wilt gaan maken.


De gegevens die worden meegenomen bij het splitsen van de gekozen aanvrager(s) zijn:

· Personalia

· Inkomen & Fiscus

· Pensioen 

Invoer tabbladen/velden

Vul de klant die in het huis blijft wonen in als alleenstaande. Geef aan dat klant gescheiden is en per wanneer dit het geval is. Ook kunt u aangeven of een huwelijk, geregistreerd partnerschap of beide beëindigd zijn of worden.
Geef op het tabblad Inkomen & Fiscus aan of klant alimentatie betaalt aan ex partner en zo ja, de hoogte en de duur.Vul op het tabblad Woonsituatie de volledige marktwaarde in, geef het juiste eigendomspercentage op (meestal 50%), en vul alleen dat deel van de hypotheek in dat aan de klant behoort.
Op het tabblad Hypotheek in de Huidige situatie geeft u het gedeelte van de hypotheek aan dat aan de klant behoort, dus meestal de helft.


Geef op het tabblad Analyse - Aanleiding aan dat het gaat om een wijziging van de huidige hypotheek en dat de aanleiding 'Echtscheiding / beëindiging relatie' is. Hier is een help knop beschikbaar met extra informatie. Vink onderin het scherm aan dat het huidige leningdeel wordt meegenomen. 
Ga vervolgens naar tabblad Analyse –Financieringsbehoefte.

Kies als soort financiering ‘2e Hypotheek’ (indien passend 'onderhandse verhoging').

In het veld ‘Uitkoop partner’ kunt u invoeren welk bedrag nodig is voor de over te nemen hypotheek eventueel vermeerderd met het bedrag wat nodig is voor uitkoop van de ex-partner.Maak tenslotte in het voorstel, op het tabblad Hypotheek, de nieuwe situatie aan.

Wanneer u de optie “Genereer een hypotheeksamenstelling” gebruikt dan zal Adviesbox u op weg helpen met het aanmaken van de juiste leningdelen.

Indien relatie ook de condities van de ex-partner mag behouden, kunt u hier de rente handmatig aanpassen, wel met behoud van de rentelooptijd van de bestaande hypotheekdelen.
Controleer het resultaat en wijzig de eigenschappen van de resulterende leningdelen naar wens.