Gebruikersinstructie: Renteaftrek historie, eigenwoningschuld uit het verleden

Gebruikersinstructie: Renteaftrek historie, eigenwoningschuld uit het verleden

1 Inleiding

Vanaf Adviesbox versie 2017.2 zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten.

Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden bij het genereren van leningdelen in een nieuw voorstel.


2 Uitgangspunten


Op het tabblad Inventarisatie - Woonsituatie geeft u aan wat de huidige woonsituatie van uw klant is.

Dit kan zijn:

· Eigendom,

· Huurwoning,

· Inwonend.

Wanneer uw klant nu een woning in eigendom heeft dan kunt u de bijbehorende hypotheek met de bijbehorende periode renteaftrek invoeren.

Het kan natuurlijk zijn dat uw klant in het verleden een hypotheek in box 1 heeft gehad.

De delen hiervan die voor of op 31-12-2012 aanwezig waren voert u in als 'Eigenwoningschuld overgangsrecht'.

Delen die daarna ontstaan zijn voert u in bij 'Eigenwoningschuld verplichte aflossing'.

Deze opties zijn altijd aanwezig, onafhankelijk van de huidige woonsituatie.3 Renteaftrek huidige hypotheek


Uw klant heeft nu een hypotheek in box 1. Daardoor is renteaftrek genoten wat effect heeft op de aftrekbaarheid van de hypotheek op de nieuwe woning die uw klant wil gaan kopen.

Voer op tabblad Woonsituatie de woning in eigendom in met daarbij de hoogte van de huidige hypotheek.


Op tabblad Huidige situatie - Hypotheek gaat u deze hypotheek specificeren. Onderin het scherm de optie om de begin- en einddatum renteaftrek aan te passen.

Standaard staat deze gelijk aan de looptijd van de hypotheek maar deze is ook te wijzigen en eventuele in meerdere delen te splitsen.


Als u nu de financieringsbehoefte voor aankoop van een nieuwe woning invoert en een hypotheeksamenstelling laat genereren in het voorstel, dan houdt Adviesbox rekening met de huidige situatie.

In onderstaand voorbeeld wordt een nieuwe hypotheek van 202.000 gevraagd.


Er is een nieuw leningdeel gemaakt met dezelfde hoogte en aflosvorm zoals nu aanwezig is.

De hypotheek looptijd sluit aan op de resterende looptijd van de huidige hypotheek zodat de einddatum hetzelfde is.


De begin- en einddatum renteaftrek zijn ook automatisch goed gezet.


Met de knop "Renteaftrek" links bovenin het hypotheek tabblad is de ontwikkeling van de renteaftrek te controleren.

Let op: dit overzicht toont de huidige renteaftrek. En daarbij extra renteaftrek in het voorstel, ten opzichte van de huidige renteaftrek. De getoonde bedragen komen niet persé overeen met de leningdeel bedragen.4 Eigenwoningschuld uit het verleden


Een eigenwoningschuld uit het verleden die is afgelost kunt u invoeren op tabblad Woonsituatie bij de velden Eigenwoningschuld (EWS) overgangsrecht en Eigenwoningschuld (EWS) verplichte aflossing.


4.1 Eigenwoningschuld (EWS) overgangsrecht

Dit is de hoogte van de eigenwoningschuld (EWS) die op 31-12-2012 aanwezig was en onder het overgangsrecht valt. Voor deze eigenwoningschuld geldt geen annuïtaire of lineaire aflosverplichting.


Met de verdiepingsknop achter het bedrag is de periode genoten renteaftrek te specificeren. Dit kan ook opgesplitst worden in meerdere delen.

De begindatum zal nooit vóór 1 januari 2001 zijn omdat er voor 2001 geen boxenstelsel bestond.

Als de einddatum voor 31-12-2012 ligt dan geeft u hiermee aan dat er renteaftrek is genoten maar dan valt dit deel niet onder overgangsrecht.


4.2 Eigenwoningschuld (EWS) verplichte aflossing


Dit is de hoogte van de eigenwoningschuld (EWS) die na 31-12-2012 is ontstaan. Voor deze eigenwoningschuld geldt een annuïtaire of lineaire aflossingsverplichting.


Let op: voer de periode in waarin renteaftrek is genoten. Dus niet een hele periode van 30 jaar waarvoor er recht op renteaftrek is.

Bij het genereren van een hypotheeksamenstelling in het voorstel zal de periode waarin renteaftrek genoten is, in mindering worden gebracht op de periode waarvoor renteaftrek beschikbaar is voor de nieuwe hypotheek.

5 Voorbeeld

Om het effect van de verschillende opties inzichtelijk te maken een voorbeeld.

In de huidige situatie is er een woning in eigendom met daarop een spaarhypotheek van 75.000 euro.

Daarnaast ingevoerd een Eigenwoningschuld overgangsrecht van 40.000 euro en een Eigenwoningschuld verplichte aflossing van 50.000 euro.


Op tabblad Analyse - Financieringsbehoefte vragen we nu een hypotheek voor een nieuwe woning van 300.000 euro.

In het tabblad Hypotheek van het voorstel klikken we op 'Nieuw' en kiezen voor de optie "Genereer een hypotheeksamenstelling".

Er worden nu (in de aangegeven volgorde) de volgende leningdelen gemaakt:

1. Een bankspaarhypotheek ter hoogte van 75.000 euro als vervanging van de huidige spaarhypotheek.

De einddatum van dit leningdeel en de einddatum renteaftrek hiervan worden gelijk gemaakt aan die van de huidige spaarhypotheek.

2. Een aflossingsvrij leningdeel ter hoogte van 40.000 euro voor de 'eigenwoningschuld overgangsrecht'.

Deze krijgt een nieuwe looptijd van 30 jaar. De renteaftrekduur, waarvoor al renteaftrek is genoten volgens opgave op tabblad Woonsituatie, is in mindering gebracht op de resterende duur renteaftrek.

3. Een annuïtair leningdeel ter hoogte van 50.000 euro voor de 'eigenwoningschuld verplichte aflossing'.

Ook hierop is de duur waarvoor al renteaftrek is genoten volgens opgave, in mindering gebracht op de resterende duur. Ook looptijd moet in mindering gebracht worden zodat het aflosschema gehandhaaft blijft.

4. Een annuïtair leningdeel ter hoogte van 135.000 euro voor de rest van de gevraagde hypotheek.

 

6 Minder lenen


In dat geval worden er leningdelen aangemaakt in de volgende volgorde:

1. Leningdeel met een box 3 bedrag erin. Indien er meerdere aflossingsvormen met box 3 zijn dan de volgende volgorde aanhouden:

1.1. Aflossingsvrij

1.2. Annuitiair, lineair

1.3. Overig

2.  Leningde(e)l(en) met box 1 de volgende volgorde aanhouden met vermindering:

2.1. Aflossingsvrij

2.2. Leningdeel annuitair of lineair aanwezig van voor 1-1-2013

2.3. Leningdeel beleggings, leven, hybride, spaar, bankspaar aanwezig van voor 1-1-2013

2.4. Leningdeel annuitair of lineair aanwezig van na 1-1-2013

Oude EWS en EWR spelen hierbij geen rol. De huidige leningdelen kunnen immers al niet allemaal meegenomen worden.  


7 Minimaal annuïtair of lineair aflossen


Op tabblad Acceptatie van een voorstel wordt gecontroleerd of een voldoende groot deel van de hypotheek een annuïtaire of lineaire aflossing heeft.

§ Het ingevulde bedrag 'Eigenwoningschuld (EWS) overgangsrecht' wordt buiten de controle 'minimaal lineair of annuïtair aflossen' gehouden.

§ Het ingevulde bedrag 'Eigenwoningschuld (EWS) verplichte aflossing' dient wel in deze controle te worden meegenomen.