Gebruikersinstructie: Rapportgenerator

Gebruikersinstructie: Rapportgenerator

1 Inleiding

In Adviesbox is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende voor gedefinieerde rapporten. Deze rapporten zijn op verschillende manieren aan te passen, bijvoorbeeld door hoofdstukken aan- of uit te vinken. Daarnaast is het mogelijk om zelf een rapport samen te stellen en op te slaan voor toekomstig gebruik. In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de rapportgenerator verder toegelicht. 

2 Uitgangspunten

Door te klikken op de snelknop Afdrukken wordt een scherm geopend waarin verschillende rapporten, berekeningen en formulieren kunnen worden aangemaakt en uitgeprint.
Er zijn documenten met een Word icoon welke worden aangemaakt in Word en dus aanpasbaar zijn.
Daarnaast documenten welke worden aangemaakt in PDF en zijn dus niet zijn te wijzigen.

 

3 Aanmaken rapport

Dit hoofdstuk beschrijft het aanmaken van een adviesrapport. Geef hiervoor in eerste instantie aan wat er in dit rapport moet worden vastgelegd: de huidige situatie of één van de adviezen.


Klik op de Word-icoon vóór Rapport .

Er verschijnt nu een scherm waarin kan worden aangegeven welk type rapport er moet worden aangemaakt en uit welke (sub-)hoofdstukken dit rapport moet bestaan (door de vinkjes voor de betreffende hoofdstukken aan- of uit te zetten).

Vaak is het handig om eerste het bovenste vinkje bij “Financieel Plan” uit te zetten. Daardoor gaan alle onderliggende vinkjes ook uit en kunt u precies die onderdelen aanvinken die u in het rapport wilt opnemen.


Standaard zijn er 4 rapporten aanwezig in de software:

· Volledig Financieel Plan

· Kort rapport

· Inventarisatierapport

· Standaard hypotheekrapport 

Kies één van de aanwezige rapporten, vink eventueel hoofdstukken aan of uit en klik op Maak rapport; het rapport wordt aangemaakt in Word.

4 Eigen rapportsjablonen samenstellen

Door te klikken op Instellingen is de samenstelling van de standaardrapporten te wijzigen en zijn er eigen rapportsjablonen aan te maken.


 

4.1 Wijzig naam hoofdstuk


Selecteer een hoofdstuk, klik op de kladblokicoon achter Wijzig naam hoofdstuk en hernoem het hoofdstuk.

4.2 Hoofdstukken verplaatsen


Selecteer een hoofdstuk en verplaats dit middels de pijltjestoetsen aan de rechterkant van het scherm naar boven of naar beneden. 

4.3 Wijzig inhoud vrije tekst


Op diverse plekken in het rapport is ruimte beschikbaar voor vrije tekst. Selecteer één van deze vrije tekst mogelijkheden en druk op de kladblokicoon om de tekst aan te passen. Uiteraard is alle tekst ook in het uiteindelijke rapport nog aan te passen.

4.4 Lasten en NBI-overzicht

 

Bepaal hier de afdrukstand van de Lasten- en NBI overzichten en stel hier de samenstelling van de kolommen samen.

4.5 Vastleggen eigen rapportsjabloon

Klik, als alle aanpassingen zijn gedaan, op de ‘Opslaan als’ knop.


Het eigen rapport kan nu een naam gegeven worden. Als hiervoor de naam van een bestaand rapportsjabloon wordt gebruikt, wordt de samenstelling van het bestaande rapportsjabloon overschreven met de nieuwe samenstelling.


Druk op OK en vanaf dit moment is het zelf samengestelde rapportsjabloon beschikbaar als standaardrapport. 

4.6 Delen van zelf samengestelde rapportsjablonen

Eenmaal samengestelde rapportsjablonen kunnen met andere Adviesbox gebruikers worden gedeeld middels de Import- en Exportfunctionaliteit:

 

4.6.1 Exporteren van zelf samengesteld rapportsjabloon

Klik op de Export knop.Sla het rapport op op een zelfgekozen locatie. Het bestand kan nu gedeeld worden door het mee te sturen als bijlage in een e-mail of via een USB stick. 

4.6.2 Importeren zelf samengesteld rapportsjabloon

Klik op de Import knop.

Zoek nu de locatie op van het rapportsjabloon dat geïmporteerd moet worden.


Klik het te importeren rapportsjabloon aan en klik op Openen.

Het rapportsjabloon is nu geïmporteerd en wordt automatisch opgeslagen. Vanaf dit moment is het sjabloon beschikbaar als standaard rapportsjabloon.