Waarom is er een verschil in de boeteberekeningen van de geldverstrekker en Adviesbox.

Waarom is er een verschil in de boeteberekeningen van de geldverstrekker en Adviesbox.

Het verschil zit in de manier waarop de contante waarde wordt berekend.

Dat is stap 4 in het AFM stappenplan:

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek/vervroegd-aflossen/stappenplan

Adviesbox maakt het bedrag dat geldverstrekker niet ontvangt, in één keer contant op basis van de einddatum rentevast periode.
In de berekening van CMIS wordt elke individuele rentebetaling die niet wordt ontvangen contant gemaakt.
Die vinden plaats op verschillende momenten in de toekomst en dat heeft effect op de contante waarde berekening.
Dat blijkt overigens niet uit het document van CMIS maar we hebben deze terugkoppeling van een andere geldverstrekker gekregen.

De AFM pagina is hier niet expliciet over maar de uitkomst in het voorbeeld dat zij geven past bij de methodiek die CMIS gebruikt.


We gaan in de berekening in Adviesbox op korte termijn aanpassen zodat deze aansluit bij de manier van rekenen van geldverstrekkers.