Wat zorgt voor het verschil in woonquote tussen het tabblad Acceptatie en het pensioenscenario?

Wat zorgt voor het verschil in woonquote tussen het tabblad Acceptatie en het pensioenscenario?

Voorbeeld:
In het pensioenscenario staat ruim € 317.000 als maximale hypotheek, terwijl op tabblad Acceptatie bij een gewenste hypotheek van ruim € 300.000 een tekort op pensioendatum in beeld komt.
Het komt door de woonquote waarmee gerekend wordt.
Tabblad Acceptatie ziet dat in augustus 2027 de AOW-leeftijd nog niet bereikt is en wordt gerekend met de woonquotetabel vóór AOW. Daarin staat bij het inkomen en de toetsrente 22,5%.
In het pensioenscenario wordt gekeken naar het eerste volledige jaar na bereiken van de 'stoppen met werken' leeftijd.
In dit geval is dat het jaar 2027. Mevrouw is dan 68 jaar en ontvangt AOW.
Dan is de woonquote tabel ná AOW van toepassing en geldt met hetzelfde inkomen en toetsrente een woonquote van 30%.
Als u in het pensioen scenario zou aangeven dat mevrouw stopt met werken met 67 jaar en 3 maanden en ook de ingangsleeftijd van het pensioen daarop zet.
Dan ziet u op tabblad Acceptatie dat de hypotheek past.