Waarom wijkt de overdrachtsbelasting af en is er geen 2% van de koopsom?

Waarom wijkt de overdrachtsbelasting af en is er geen 2% van de koopsom?

Ook over erfpacht moet overdrachtsbelasting betaald worden.

De waarde van het erfpachtrecht wordt bepaald door de canon met een factor te vermenigvuldigen.
Bij eeuwigdurende erfpacht is de factor 17; zie onderstaand voorbeeld.

De reguliere overdrachtsbelasting van 2.000 euro wordt verhoogd met (1.000 * 17 * 2%) = 340 euro.
‚Äč
Als de canon voor de duur van de erfpacht vooruitbetaald is dan geldt de koopsom als basis voor de overdrachtsbelasting.