Waar Nabestaandenpensioen voor en na Aow in te voeren?

Waar Nabestaandenpensioen voor en na Aow in te voeren?

Bij het nu ontvangen van het nabestaanden pensioen voer je die in bij:

à inventarisatie / inkomen en fiscus

à overige inkomsten box 1 aanvinken

à onderin = nabestaandenpensioen vóór en na AOW


Is het een verzekering voor de partner dan bij het tabblad Pensioen.