Waar Nabestaandenpensioen voor en na Aow in te voeren?

Waar Nabestaandenpensioen voor en na Aow in te voeren?

Bij het nu ontvangen van het nabestaanden pensioen voer je die in bij:

à inventarisatie / inkomen en fiscus

à overige inkomsten box 1 aanvinken

à onderin = nabestaandenpensioen vóór en na AOW


Is het een verzekering voor de partner dan bij het tabblad Pensioen. 

  • Related Articles

  • Er wordt alleen AOW berekent en geen nabestaandenpensioen?

   Er is bij beide pensioenen alleen een nabestaandenpensioen bij overlijden voor AOW ingevoerd. En dus geen nabestaandenpensioen bij overlijden na AOW. Beide partners hebben de AOW leeftijd reeds bereikt. Daarom wordt er geen nabestaandenpensioen ...
  • Waarom wordt in Adviesbox de Aow-leeftijd altijd op 67 jaar en 3 maanden aangegeven en geen 68 jaar ?

   AOW-pensioen Wanneer krijgt u AOW De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de ...
  • Hoe berekent Adviesbox de Aow?

   De AOW van cliënt is volgens de bijlage 1.107,04 euro per maand bruto. Volgens de Svb website ( https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/aow_bedragen_tabel.jsp) is AOW voor alleenstaanden in 2018 een bedrag van 1.181,36 bruto. Daar gaat ...
  • Koppeling: XML export voor MyView

   1 Inleiding Dit document beschrijft in het kort de mogelijkheid om een XML bericht vanuit Adviesbox met de de standaard XML koppeling te exprorteren naar MyView. We maken hierbij gebruik van de standaard adviesboxfunctionaliteit. Voor de algemene ...
  • Wat moet je invoeren als Marktwaarde na verbouwing bij Energiebesparende voorzieningen (EBV)?

   De marktwaarde na verbouwing is altijd de getaxeerde marktwaarde na verbouwing inclusief eventuele investering in energiebesparende voorzieningen. Waar nodig zal Adviesbox zelf voor de maximale hypotheek op basis van onderpand de waardestijging die ...