Koppeling: Tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen

Koppeling: Tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen

1 Inleiding

Deze werkinstructie beschrijft hoe binnen Adviesbox een agentnummer kan worden toegevoegd voor een maatschappij.

2 Agentnummers invoeren voor hypotheek aanvraag

Klik in de bovenste werkbalk van Adviesbox op Onderhoud en vervolgens op Beheer partijen.


Klik vervolgens op de maatschappij waarvoor het agentnummer ingevoerd moet worden.

Deze regel krijgt nu een blauwe achtergrondkleur.


Klik in het kader ‘Agentnummers’ aan de rechterkant van het scherm op het groene plus-icoontje.


Voer nu het agentnummer in.

De overige velden (Standaard, rente op/afslag en Omschrijving) zijn optioneel en hoeven alleen ingevoerd te worden als hier aanleiding voor is.


Controleer bij het invoeren van een hypotheek, in het hypotheek tabblad van het betreffende voorstel, nu of het juiste Tussenpersoon nummer geselecteerd is.


3 Agentnummers invoeren voor overige aanvragen

Ook voor aanvragen via HDN voor bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen en kredieten voert u agentnummers in.

Hiervoor volgt u de procedure zoals hiervoor beschreven.

Echter als u voor menu Onderhoud – Beheer Partijen heeft gekozen dan kiest u in het kader ‘Soort partij’ eerst de juiste soort.


Het controleren en kiezen van het juiste tussenpersoon nummer doet u vervolgens in de respectievelijke tabbladen, bijvoorbeeld tabblad ORV als u bij een verzekeringsmaatschappij een agentnummer voor ORV aanvraag hebt gekozen.

4 Foutief Agentnummer wijzigen

Als blijkt dat een ingevoerd agentnummer niet correct is dan kunt u deze wijzigen.

Doe dit in eerste instantie via menu Onderhoud – Beheer partijen door het verkeerde nummer te verwijderen met het rode kruisje, en het juiste nummer toe te voegen.

Ga daarna naar het product tabblad in het voorstel; bijvoorbeeld het tabblad Hypotheek.

Controleer daar of nu het juiste agentnummer gekozen is en pas dit indien nodig aan.


  • Related Articles

  • Koppeling: Serviceprovider instellen

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe binnen Adviesbox een serviceprovider kan worden toegevoegd en hoe een hypotheek bij een serviceprovider kan worden aangevraagd. 2 Instellen serviceprovider Klik in de bovenste werkbalk van ...
  • Koppeling: Elements

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...
  • Koppeling: Kompas

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de ...
  • Koppeling: Slim

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Slim. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling ...
  • Koppeling: NWWI voor taxatieaanvragen

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe NWWI in Adviesbox kan worden ingeregeld en hoe taxatieaanvragen via Adviesbox bij NWWI kunnen worden ingeschoten. Hierbij wordt uitgegaan van een basiskennis van Adviesbox. 2 Instellen NWWI Klik in ...