Koppeling: Nationale Hypotheekbond

Koppeling: Nationale Hypotheekbond

1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft de werking van de gegevensuitwisseling vanuit Adviesbox richting de software van Nationale Hypotheekbond (NHB) en vanuit NHB naar Adviesbox. Daarnaast wordt een overzicht gegeven welke gegevens vanuit Adviesbox overgezet kunnen worden naar NHB (indien aanwezig in het advies) en een omschrijving van de personalia gegevens ingevoerd in NHB die geƫxporteerd kunnen worden als nieuwe klanten in Adviesbox.

Over het functioneel gebruik van beide applicaties wordt voldoende kennis verondersteld.

2  Invoer accountgegevens

Voor het koppelen dienen de accountgegevens van NHB eenmalig in Adviesbox ingevoerd of gecontroleerd te worden. Ga hiervoor naar het menu "Onderhoud" en de optie "Instellingen".


 

Kies voor (HDN ) Koppelingen -> Nationale Hypotheekbond. In het rechterdeel van het scherm vinkt u aan dat u de koppeling wilt gebruiken. Bij E-mailadres en Wachtwoord geeft u de inlog gegevens in die u gebruikt om in te loggen in de omgeving van Nationale Hypotheekbond. Indien u meerdere accounts heeft raden wij u aan om contact met uw accountmanager op te nemen.


3 Gegevens versturen vanuit Adviesbox naar NHB

U kunt gegevens van zowel voorstellen als de  huidige situatie  naar uw NHB omgeving zenden.

Stap 1, open een advies

U gaat hiervoor naar de het betreffende advies in Adviesbox. Vervolgens kunt u kiezen voor de koppeling met Nationale Hypotheekbond.


Stap2. Druk op de knop van NHB

Afhankelijk van de inhoud van het dossier krijgt u de mogelijkheid om de huidige situatie of 1 van de voorstellen door te zetten naar NHB.


Stap 3. Maak een keuze wat u wilt exporteren

Maak uw keuze en druk op OK.

Het kan zijn dat u onderstaand scherm krijgt. Dit scherm wordt getoond als niet alle producten of omschrijvingen overeenkomen of te herleiden zijn. In dit scherm geeft u aan hoe het betreffende product bij Nationale Hypotheekbond terecht moet komen. In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de gegevens die overgezet kunnen worden.


Na het doorzetten van de data zal onderstaand scherm aangeven dat de koppeling succesvol is geweest.


Door op 'Klik hier' te klikken gaat u direct naar uw eigen omgeving van NHB, waar de door u aangegeven situatie nu in is gezet. U kunt direct verder met het aanvullen/verwerken van het dossier in NHB.


 

4 Gegevens versturen vanuit NHB naar Adviesbox

Zowel voor nieuwe klanten als voor bestaande klanten is het mogelijk gegevens naar Adviesbox te exporteren. Open de klant (of maak een nieuwe klant aan en vul het dossier zo volledig mogelijk) en klik op 'Exporteer dossier':


Er wordt nu een exportbestand aangemaakt. Kies er vervolgens voor om dit exportbestand op te slaan:


Open daarna de map waarin het bestand is opgeslagen:

 

Let op: het opslaan en openen van exportbestanden werkt per browser verschillend. Bovenstaande schermafbeeldingen zijn gemaakt uit InternetExplorer.

Open het exportbestand vervolgens door erop te dubbelklikken. Geef zo nodig bij de eerste keer aan dat het bestand geopend moet worden met Adviesbox.


Adviesbox wordt nu automatisch geopend in het tabblad Personalia van de betreffende klant:


U kunt nu direct verder met het uitwerken van uw Inventarisatie, Analyse en Advies in Adviesbox. Let op: voorlopig worden alleen nog de uitgebreide NAW gegevens overgezet vanuit NHB naar Adviesbox.

5 Gegevens die van Adviesbox naar NHB gaan

Naast de in hoofdstuk 6 van deze werkistructie genoemde items, waarin een opsomming wordt gegeven van de gegevens die van NHB naar Adviesbox kunnen worden overgezet, kunnen de volgende gegevens vanuit Adviesbox naar uw omgeving van NHB worden doorgezet:

 Hypotheek

 Naam en aflosvorm

 Hypotheeknummer

 Nieuwe woning

 Taxatiedatum

 Pensioeninkomen + 'stand per'

 Aanvrager

 Partner

 Contactgegevens partner

 E-mail

 Telefoon werk

 Telefoon mobiel

 Overlijdensrisicoverzekering (ORV) (mits verpand)

 Naam verzekeraar

 Verpanding

 Premieduur

 Verzekeringnemer

 Levensverzekering

 Opbouwvelden

 Afkoopwaarde en -datum

 Boxkeuze

6 Gegevens van NHB en naar Adviesbox

De in dit hoofdstuk genoemde gegevens kunnen worden overgezet van NHB naar Adviesbox.

 Persoon

 NAW gegevens

 Geboortedatum

 Burgelijkestaat

 BSN

 Roker

 Diverse contactgegevens

 Extern id

 Pand

 PHT ed.

 Woz waarde

 Bouwjaar

 Gemeente

 Perceel oppervlakte

 Marktwaarde

 Hypotheken

 Inschrijving

 Restschuld

 Hoofdsom

 Maandlast

 Woz

 Hypotheeknummer

 Leningdelen

 Looptijd maanden

 rentevaste maanden

 Schuldrest

 Schuldrest Box 1

 Begindatum

 Rentetype (variabel, vast)

 Product

 Rente percentage

 Bandbreedte

 Bank

 Oorspronkelijke schuldrest

 Rente aftrek periode


  • Related Articles

  • Koppeling: Nationale Waarborg voor bankgarantie

   1 Inleiding Nationale Waarborg (NWB) verstrekt sinds 2003 losse bankgaranties voor bestaande bouw en nieuwbouwwoningen. De bankgarantie kan worden aangevraagd in combinatie met elke hypotheek. Nationale Waarborg stelt uw bankgarantie tegen een ...
  • Koppeling: Nationale Notaris

   Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe een opdracht verstrekt kan worden aan de Nationale Notaris via Adviesbox. Hierbij wordt uitgegaan van een basiskennis van Adviesbox en dat er een aanstelling bij de Nationale Notaris is Als u nog ...
  • Fout bij koppeling naar Nationale Hypotheekbond: De opgegeven bron is niet gevonden

   Storing omschrijving: Bij het gebruik van de koppeling naar de Nationale Hypotheekbond binnen Adviesbox blijft het proces hangen op 10%. Onderstaande foutmelding verschijnt: Oorzaak: De Nationale Hypotheekbond koppeling maakt gebruik van het TLS ...
  • Koppeling: Elements

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...
  • Koppeling: Kompas

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de ...