Koppeling: Elements

Koppeling: Elements

1 Inleiding

Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze handleiding beschrijft in vogelvlucht de te nemen stappen. We gaan er vanuit dat er voldoende kennis van beide applicaties aanwezig is.

2 Instellen Adviesbox en Elements

2.1 Inregelen Adviesbox

De koppeling vanuit Adviesbox dient ingesteld te worden in het menu onderhoud instellingen.

 

In het menu (HDN )koppeling -> Elements dienen de volgende zaken aangepast te worden:

Koppeling met Elements = Aangevinkt

Locatie = Eigen Elements omgeving URL, bijvoorbeeld https://intersoftware.fasterforwardelements.nl/ (let op: zonder '/portal' en mét 'https://').

De overige 4 gegevens kunt u op vragen door een mail te zenden aan Faster Forward (support@fasterforward.nl).


Na de wijzigingen te hebben opgeslagen (knop OK rechts onder) is binnen Adviesbox de koppeling klaar voor gebruik. Rechts bovenin de werkschermen is nu ook het Faster Forward logo te zien.


Met betrekking tot de Elements omgeving willen wij wel wijzen op het feit dat er maar 1 account ingeregeld kan worden om in te loggen. Eventuele afwijkingen op kantoren of gebruikers kunnen na het inlezen gekozen worden.

3 Gebruik

De koppeling kan twee kanten op werken. Als eerste van Elements naar Adviesbox en na adviserings-werkzaamheden weer van Adviesbox naar Elements. Uiteraard kunt u ook alleen één van de twee richtingen gebruiken.

Opmerking: de gebruikte schermafdrukken zijn gebaseerd op een basale inrichting en zullen daarom wellicht afwijken van uw eigen omgeving.

3.1 Vanuit Adviesbox naar Elements

Zoals gezegd is het ook mogelijk om adviezen vanuit Adviesbox naar Elements te exporteren.

Bij deze adviezen zitten ook de HDN aanvraag en, indien gewenst, adviesdocumenten zoals financieringsopzet en aanvraagformulieren.

Maak het advies voor uw relatie en ga naar het tabblad aanvraag -> lening. Via de knop Elements zal de export opgestart worden.


Op dat moment wordt er een volledig HDN bericht klaargezet. Mocht er iets missen in het advies, dan zal hier de HDN validatiemelding naar boven komen. In het volgende scherm krijgt u de mogelijkheid om naast de datagegevens ook adviesdocumenten mee te zenden. U kunt dit zelf aangeven.


Als u klaar bent met de keuzes dan kunt u met de knop 'Naar Elements' de synchronisatie tot stand brengen.

Indien er een eerder bericht is verzonden met HDN of naar Elements zal Adviesbox vragen om een keuze te maken tussen een bestaande aanvraag aanpassen of een compleet nieuwe aanvraag.


Na een succesvolle synchronisatie komt onderstaande melding.


In de Elements omgeving zal nu een melding komen van nieuwe HDN berichten. Per aanvraag en document wordt 1 bericht aangemaakt. Afhankelijk van de inrichting zal een bericht automatisch worden ingelezen of dienen er nog aanpassingen gedaan te worden. Indien er niet automatisch producten aangemaakt worden zullen ook de documentberichten (DX) niet gekoppeld worden.


Voorbeeld aanvulscherm. Onder de blauwe 'i' kunt u zien welke data er in het bericht zit. 


Als de AX juist is gekoppeld zullen daarna de bijbehorende stukken ook automatische gekoppeld worden aan dossier en product. (let op! kan even duren)In het documenten overzicht worden alle documenten opgeslagen. 
Uiteraard worden ook alle overige gegevens die in het bericht zitten (voor zover van toepassing) in het dossier geplaatst. Zie Inkomen en Pensioen.


Ook de geadviseerde producten worden aangemaakt.


Omdat de Adviesbox exports gevalideerde HDN berichten zijn, kan de export ook rechtstreeks via HDN doorgezonden worden.

3.2 Vanuit Elements NAWT naar Adviesbox

De NAWT prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Adviesbox geëxporteerd worden via het tabblad export in Elements onder het dossier.

Ga in een dossier naar het tabblad export.


Voer daar de gevraagde gegevens op en met de knop 'XML genereren' zal er een bestand klaargezet worden dat via de link 'Xml downloaden' gedownload wordt.(scherm uit Chrome, IE en Firefox hebben eigen schermen)

Door dit bestand aan te klikken zal er een Adviesbox dossier geopend worden. Met dit advies kunt u gelijk aan de slag.