Koppeling: EDR Credit Check

Koppeling: EDR Credit Check

1 Inleiding

Binnen Adviesbox is een koppeling met de EDR Credit Services gerealiseerd. Met de online EDR Credit Check heeft u als Hypotheekadviseur de mogelijkheid om in een vroeg stadium een toetsing te doen naar de kredietwaardigheid van de consument. Hierdoor kunt u een goede financiële inschatting maken van de consument waarmee u in gesprek wilt gaan en kunt u deze beter adviseren zodat uw advies aansluit op de persoonlijke situatie. Hiermee geeft u invulling aan het “Ken uw klant” principe, uw zorgplicht en beperkt u het krediet- en betalingsrisico van de consument.

Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe binnen Adviesbox de koppeling met de EDR Credit Check gemaakt kan worden en hoe vervolgens de check bij een klant kan worden uitgevoerd.

2 Voordat u begint

Voor het gebruik van de EDR Creditcheck is een account nodig dat alleen verkrijgbaar is via DAS EDR. De contactgegevens en voorwaarden van DAS EDR vindt u hier: EDR Credit Check.

De accountgegevens kunnen in Adviesbox worden ingevuld onder Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen. 

3 Button EDR Creditservice

Naast de knop 'Sluit advies', rechts bovenin Adviesbox, is nu de EDR Creditservice button verschenen.


Voor het gebruik hiervan dient eerst een berekening geopend te zijn waarin van alle aanvragers minimaal de volgende gegevens zijn ingevuld:

§ Achternaam

§ Voorletters

§ Geslacht

§ Geboortedatum

§ Postcode

§ Huisnummer

 

4 Uitvoeren Credit Check

Voordat de check kan worden uitgevoerd dient eerst te worden aangegeven dat de klant hier toestemming voor geeft.

 

 

Druk vervolgens op de knop "Creditcheck" om te beginnen met de check. De databank van EDR wordt nu aangeroepen.

 

5 EDR Consumententoetsing

Uiteindelijk verschijnt het toetsresultaat in beeld. Dit resultaat bestaat uit een document waarin alle relevante financiële gegevens van de klant zijn verzameld. Deze gegevens leiden tot een score aan de hand waarvan de conclusie wordt getrokken of het aangaan van een overeenkomst al dan niet verantwoord wordt geacht.


Dit document is af te drukken en op te slaan. Het document sluit af met een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van de scores.


  • Related Articles

  • Koppeling: Slim

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Slim. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling ...
  • Koppeling: Kompas

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de ...
  • Koppeling: Elements

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...
  • Koppeling: Nationale Hypotheekbond

   1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de gegevensuitwisseling vanuit Adviesbox richting de software van Nationale Hypotheekbond (NHB) en vanuit NHB naar Adviesbox. Daarnaast wordt een overzicht gegeven welke gegevens vanuit Adviesbox ...
  • Koppeling: Finly webtool

   1 Inleiding De Finly webtool is een programma om eenvoudig software te delen met klanten. Dit maakt het mogelijk om klanten mee te laten kijken op het eigen scherm en vormt hiermee een uitbreiding van de adviesmogelijkheden Deze gebruikersinstructie ...