Koppeling: Advieskeuze.nl

Koppeling: Advieskeuze.nl

1 Inleiding

De Advieskeuze.nl is een review platform waar consumenten de financieel dienstverlener kunnen beoordelen.

Deze werkinstructie beschrijft hoe in Adviesbox de koppeling met Advieskeuze.nl ingesteld kan worden en hoe vervolgens de uitnodiging voor een review naar de klant gestuurd kan worden. De werkinstructie gaat er van uit dat er voldoende kennis aanwezig is van zowel de werking van Adviesbox alsmede het proces bij Advieskeuze.nl. Bent u nog niet bekend met Advieskeuze.nl dan kunt u kijken in hoofdstuk 6. Daarin staat beschreven hoe u toegang krijgt toegang tot uw kantoorprofiel. Ook kunt u contact met Advieskeuze.nl opnemen via 033-4610062 of relaties@advieskeuze.nl.

2 Voordat u begint met uitnodigen

De koppeling werkt op basis van uw unieke kantoor ID. Die heeft u nodig voor het activeren van de koppeling. Het kantoor ID vindt u op het extranet van Advieskeuze.nl  (extranet.advieskeuze.nl)
Ga in het Extranet naar het menu ‘Mijn kantoor’.  De code kunt u overnemen in de instellingen van Adviesbox. Ga hiervoor in Adviesbox naar het menu Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen.


Met de vink activeert u de koppeling. En in het veld Kantoor ID neemt u de code over.


Sluit het scherm af met de OK ‘knop’.

3 Knop Advieskeuze.nl

Na het activeren van de instellingen, zal naast de knop 'Sluit advies', rechts bovenin Adviesbox, nu de Advieskeuze.nl knop verschijnen. Let wel dat deze knop alleen verschijnt als u in een geopend advies zit.


4 Het uitnodigen van de klant

Als u op de knop drukt komt onderstaand scherm naar voren. Daar kiest u wie u wilt uitnodigen voor het geven van een review.


Indien de gegevens van de uitnodiging correct zijn kunt u middels de knop ‘OK’ de uitnodiging verzenden. U krijgt dan onderstaand scherm.


Indien deze relatie al een keer uitgenodigd is, krijgt u onderstaande melding.


5 Klantuitnodiging

Na een succesvolle uitnodiging krijgt de relatie een e-mail met een uitnodiging. Zie onderstaand voorbeeld. Let op: in de verzonden e-mail wordt uiteraard jouw bedrijf genoemd. 
('Bouter en De Boom' wordt vervangen en de klantnaam wordt ingevuld.)Geeft uw klant aan geen e-mail te hebben ontvangen? Advieskeuze.nl is bereikbaar op 033-4610062 of relaties@advieskeuze.nl. 

6 Kantoorprofiel op Advieskeuze.nl

Van alle advieskantoren in Nederland bestaat een openbaar profiel op Advieskeuze.nl. Indien gewenst kan een kantoor zijn eigen gegevens beheren en aanvullen. Ga naar extranet.advieskeuze.nl en klik op ‘Aanmelden’.


Type bij ‘Wat is de postcode van jouw kantoor?’ de postcode van het advieskantoor. Klik op 'Zoek mijn kantoor' en selecteer het juiste kantoor uit de lijst. 

In de selectielijst staan alleen kantoren waarvan het kantoorprofiel nooit geactiveerd is. Een heel enkele keer (bijvoorbeeld bij nieuwe kantoren) komt het voor dat er nog geen kantoorprofiel bestaat. U kunt uw kantoor dan aanmelden via de groene knop ‘Nieuw kantoor aanmelden’. Lukt het niet of heb zijn er vragen? Advieskeuze.nl is bereikbaar op 033-4610062 of relaties@advieskeuze.nl.


Selecteer het kantoor, vul de lege velden in, kies een wachtwoord en ga akkoord met de algemene voorwaarden. Klik op ‘aanmelden’. De aanmelding wordt door Advieskeuze.nl in behandeling genomen en gecontroleerd. U kunt direct aan de slag met je kantoorprofiel op Advieskeuze.nl.

  • Related Articles

  • Hoe kan ik Advieskeuze.nl invoeren?

   Bij Onderhoud > Instellingen > Hdn-koppelingen/ Advieskeuze.nl. Aanvinken + Id. invoeren >Ok Nu verschijnt rechts bovenaan in het scherm Advieskeuze.nl.
  • Koppeling: Elements

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...
  • Koppeling: Slim

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Slim. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling ...
  • Koppeling: Finly webtool

   1 Inleiding De Finly webtool is een programma om eenvoudig software te delen met klanten. Dit maakt het mogelijk om klanten mee te laten kijken op het eigen scherm en vormt hiermee een uitbreiding van de adviesmogelijkheden Deze gebruikersinstructie ...
  • Koppeling: Nationale Waarborg voor bankgarantie

   1 Inleiding Nationale Waarborg (NWB) verstrekt sinds 2003 losse bankgaranties voor bestaande bouw en nieuwbouwwoningen. De bankgarantie kan worden aangevraagd in combinatie met elke hypotheek. Nationale Waarborg stelt uw bankgarantie tegen een ...