Waarom is er een verschil tussen de Voorlopige Teruggaaf en de berekening in Adviesbox?

Waarom is er een verschil tussen de Voorlopige Teruggaaf en de berekening in Adviesbox?

In Adviesbox wordt het fiscaal voordeel berekend, dus het fiscaal effect van de eigen woning (EWF en hypotheekrente) ten opzichte van de situatie alsof die er niet zou zijn.
In de Voorlopige Teruggaaf wordt het verschil berekend tussen de te betalen inkomstenbelasting, rekening houdend ook met het fiscaal effect van de eigen woning, en de ingehouden loonheffing.
Die loonheffing is geen factor in Adviesbox. Er is natuurlijk wel een verband tussen de twee berekeningen, in die zin dat de eigen woning in beide effect heeft, maar men kan niet zeggen dat het fiscaal voordeel in Adviesbox hetzelfde is als de voorlopige teruggave.