Hoe kan ik eenvoudig één of meerdere rentescenario's zichtbaar maken na de gekozen rentevastperiode?

Hoe kan ik eenvoudig één of meerdere rentescenario's zichtbaar maken na de gekozen rentevastperiode?

Dat kan op twee manieren:

1. Op het tabblad Hypotheek van het Voorstel handmatig een rentescenario invoeren per leningdeel.

Dit kan via het knopje achter het veld waar de rente ingevoerd is. Overigens alleen als 'Automatische rentedaling' uit staat voor dat leningdeel.


2. Op tabblad Motivering, onderdeel Hypotheek - Rentevast periode staat wat er gebeurt met de lasten bij een aantal standaard scenario's met betrekking tot rentedaling/ -stijging.