Waar kan ik de overdrachtsbelasting bij heropname i.v.m. afkoop erfpacht invoeren?

Waar kan ik de overdrachtsbelasting bij heropname i.v.m. afkoop erfpacht invoeren?

Bij heropname of oversluit kan bij de Financieringsbehoefte/ Overige kosten hypotheek de overdrachtsbelasting en eventuele kosten onderhandse akte worden ingevoerd.