Inkomenstoetsing in de sneltoets voor iemand die met pensiooen is gegaan, dan is de uitkomst 140.899 (toetsrente 2.29% en 30 jaar looptijd, inkomen zoals in berekening staat. Acceptatie geeft aan niet haalbaar is in maand 118?

Inkomenstoetsing in de sneltoets voor iemand die met pensiooen is gegaan, dan is de uitkomst 140.899 (toetsrente 2.29% en 30 jaar looptijd, inkomen zoals in berekening staat. Acceptatie geeft aan niet haalbaar is in maand 118?

Het gaat om de oorspronkelijke hoofdsom, niet het restant saldo op pensioen.
Bij het annuïtaire deel hoort een last voor de hele periode ongeacht hoeveel er is afgelost. Deze dient passend te zijn op pensioendatum.

Dat zou dan inhouden dat er 140898 met een looptijd van 30 jaar zou kunnen voeren gezien dat precies de toegestane last van 541,45 heeft en de resterende 29501 zou binnen 9 jaar en 8 maanden afgelost moet worden in een apart deel.