Gebruikersinstructie: Inbreng opgebouwde waarde in de Financieringsbehoefte

Gebruikersinstructie: Inbreng opgebouwde waarde in de Financieringsbehoefte

1 Inleiding

Het komt steeds vaker voor dat consumenten de waarde die ze hebben opgebouwd in een kapitaalverzekering, spaar- of beleggingsrekening willen inbrengen om een huidige of nieuwe hypotheek te verlagen.

Dat kan tot en met release 2017.3 van Adviesbox met de optie 'Inbreng eigen geld' op tabblad Financieringsbehoefte.

Vanaf release 2017.4 is het ook mogelijk om aan te vinken dat de waarde van een of meer producten die in de huidige situatie zijn ingevoerd, ingebracht moet worden. Daarbij kan dit ook expliciet worden aangewend voor verlaging van een eventuele restschuld.

2 Inbrengen producten op tabblad Aanleiding


Om opgebouwde waarde in te brengen voert u het product eerst in in de huidige situatie, op tabblad Kapitaalverzekering of Vermogen.

Het verschijnt dan onderin het scherm Analyse - Aanleiding.

Als u aangeeft dat het product niet moet worden meegenomen, dan komt de waarde beschikbaar om in te brengen en kunt u 'In financiering' aanvinken.

3 Financieringsbehoefte


Op het tabblad Financieringsbehoefte wordt de inbreng zichtbaar als "Inbreng eigen geld".

Met de verdiepingsknop erachter roept u de specificatie hiervan op.

Adviesbox zal doorrekenen wat de waarde zal zijn op de verwachte passeerdatum.

4 Restschuld

Als er sprake is van een (verwachte) restschuld dan zal Adviesbox in eerste instantie proberen deze te verlagen met de ingebrachte waarde.


Dan is dit zichtbaar bij de specificatie van de restschuld. In onderstaand voorbeeld blijft er na inbreng geen mee te financieren restschuld over.


Wilt u de waarde niet gebruiken om de restschuld te verlagen, dan kunt u dat via de specificatie van de restschuld aanpassen.

5 Wanneer geld niet beschikbaar is

De waarde die wordt opgebouwd in een polis of rekening, welke is verpand aan een hypotheek, is niet beschikbaar. Dat geld komt pas beschikbaar als de betreffende woning verkocht is.

Dus als de woning nog niet verkocht en naar verwachting overgedragen is op de verwachte passeerdatum, dan is het niet mogelijk de waarde in te brengen.


6 Eigenwoningschuld

Het effect van inbreng van een box 1 polis of rekening wordt zichtbaar in de berekening van de nieuwe Eigenwoningschuld (box 1) bij de financieringsbehoefte.


7 Voorstel

Indien de verpande polis wordt ingebracht op de hypotheek dan wordt de aflossingsvorm bij het genereren van de nieuwe hypotheeksamenstelling omgezet naar Aflossingsvrij.